Iseteenindus

Eesti Energia peamised tegevusnäitajad novembris 2005

27.12.2005

Jaemüük nii äri- kui ka koduklientide lõikes kasvas kõige rohkem Virumaal (7,7%), järgnesid Tartu (5,1%), Tallinn-Harju ja Pärnu-Viljandi (2,6%). Väiksemate kasvuprotsentidega olid Kagu-Eesti (1,0%) ja Saarte (0,7%) piirkonnad. Müük vähenes Rapla-Järvas (-2,3%).

Sarnaselt oktoobriga kasvas ka novembrikuu jooksul sõlmitud liitumislepingute arv eelmise aasta novembriga võrreldes ligi poole suuremaks. Eesti Energia kontserni kuuluvate võrguettevõtjatega sõlmiti novembris 519 lepingut uute liitumise väljaehitamiseks, 2004. aasta novembris oli sama näitaja ligi 50% protsenti väiksem ehk 259. Sõlmitud lepingutest olid 287 juriidiliste ja 232 eraisikutega. Kokku ehitab Eesti Energia novembris sõlmitud lepingute põhjal uusi võrguühendusi maksimaalse läbilaskevõimega 23 482 ampri ulatuses.

Eesti Energia elektrienergia netotoodangu maht oli novembris 753 gigavatt tundi (GWh), kahanedes võrreldes möödunud aasta novembrikuuga 65 GWh võrra ehk 8 protsenti, seda seoses elektrienergia impordi suurenemisega ning võrgukadude langemisega.

Elektrienergia kodumaised kaod (kõrge-, kesk- ja madalpinge võrgudes kokku) viimaste 12 kuu eest moodustasid 12 protsenti, aasta tagasi vastaval perioodil oli sama näitaja 13,3 protsenti. Novembrikuude võrdluses on kaod vähenenud 2 protsenti. Kaoprotsendi vähenemine on saavutatud enamasti kommertskadude arvelt tänu sihtpärasele tööle elektrivõrgu kaasajastamisel ja elektritarbimise kontrolli tõhustamisel.

Elektrienergia eksport moodustas 148 GWh ja võrreldes eelmise aasta novembrikuuga praktiliselt ei muutunud. Elektrienergia müük toimus novembris ainult Lätti.

Soojusenergia netotoodang käesoleva aasta novembris oli 236 GWh, vähenedes võrreldes eelmise aasta novembrikuuga 30 GWh ehk 11 protsendi võrra. Peamiselt oli see tingitud enam kui 2 kraadi võrra soojemast ilmast tänavu novembris.

Lisainformatsioon,
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]