Iseteenindus

Narva Elektrijaamade juhi ametisse asub Ilmar Petersen

22.12.2005

Nõukogu kutsus tagasi senise juhataja Lembit Vali, kes jätkab tööd Eesti Energia tehnikadirektori ja juhatuse liikmena.

Narva Elektrijaamade peadirektor Rein Talumaa (65) läheb 2006. aasta veebruaris pensionile. Koos Ilmar Peterseni ametisse asumisega ühendatakse Narva Elektrijaamades ühtlasi juhataja ja peadirektori ametikohad.

Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive ütles, et tal on hea meel Ilmar Peterseni otsuse üle võtta vastu Narva Elektrijaamade juhi ametikoha väljakutse. “Sellesse ametisse asumisel räägib tema kasuks rahvusvahelises ettevõttes töötamise kogemus, pikaaegne tootmisüksuse arendamise kogemus ning keskendumine tulemustele ja arengule," rääkis uuest juhist Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive. Ta lisas veel, et Ilmar Petersen on juba tänaseks toetanud oluliselt Eesti tehnikateaduste arengut ja konkurentsivõimet läbi Elcoteqi ja Eesti juhtivate ülikoolide vahelise koostöö.

IlmarPetersen on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli elektroonikainsenerina. Ta on töötanud juhtivatel kohtadel erinevates uue tehnoloogia firmades, muuhulgas ka Eesti esimeste rahvusvaheliste ühisettevõtete hulka kuuluvas firmas Baltic Computer Systems. Aastast 1994 on Ilmar Petersen juhtinud erinevaid Elcoteqi üksusi nii Eestis kui mujal maailmas. Lisaks on Petersen Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi nõukogu ja Eesti Väliskaubanduse Liidu nõukogu liige ning majandusministeeriumi innovatsioonipoliitika komisjoni liige.

Veebruaris pensionile minev Rein Talumaa on Eesti Energias töötanud alates 1981. aastast, millest viimased viis aastat töötas ta Narva Elektrijaamades. "Rein on olnud juhina väga tasakaalukas ja kindlakäeline. Tema juhtimise ajal on Narva Elektrijaamades läbi viidud seni suurim tehnoloogia uuendamise projekt – ehitatud keskkonnasõbralikumad uued energiaplokid," rääkis Rein Talumaa panusest Narva Elektrijaamades Sandor Liive.

Lisainformatsioon,
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]