Iseteenindus

Sillamäe elektrivarustuskindlus suureneb

21.12.2005

Allika kõrgepingealajaam Sillamäel on elektrivõrgu töökindluse seisukohalt üks Ida-Virumaa tähtsamaid alajaamu. Sillamäel ja selle ümbruskonnas asuv elektrivõrk, mis elektri klientideni viib, kuulub AS Narva Elektrivõrkudele. Allika alajaama uuendamine suurendab Sillamäe piirkonnas Narva Elektrivõrkude varustuskindlust ja seega parandab ka kõigi selle piirkonna elektritarbijate olukorda. Teiste hulgas mõjutab projekt positiivselt selliseid olulisi tarbijaid nagu näiteks Sillamäe sadam, peagi elektrivõrguga liituv Est Wind Power OÜ uus tuulepark ja Sillamäel asuv soojuselektrijaam. Tööde tulemusena paraneb ka Toila piirkonna elektrivarustuse kvaliteet.

Allika alajaama ehituse viis läbi Empower EEE AS, tööd läksid maksma ligikaudu 26 miljonit krooni. Projekti käigus ehitati alajaamale juurde laiendus ja viidi Allika alajaam varasemalt pingelt uuele 110/6 kilovoldisele pingele. Uuendatud alajaama paigaldati kõige kaasaegsemad seadmed, võeti kasutusele kaasaegne juhtimissüsteem ning alajaama seadmete jälgimissüsteem. Nüüdsest jõuavad kõik alajaama rikked ja ohusignaalid otse elektrivõrkude juhtimiskeskustesse. Kogu uue alajaama seadmeparki saab juhtida telejuhtimise teel, mis tagab senisest suurema operatiivsuse.

Lisainformatsioon,
Helen Sabrak
Eesti Energia
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]