Iseteenindus

Reedel toimunud pingekõikumise põhjuste uurimiseks moodustati komisjon

21.12.2005

Esialgsetel andmetel põhjustas pingekõikumise alltöövõtja inimlik eksimus trafo remondi lõpetamisel.

Tekkinud lühis põhjustas elektrivõrgus 0,1 sekundilise pingelohu. Samaaegselt toimunud ainsa töös olnud Balti elektrijaama energiaploki nr. 11 välja lülitumine tõi kaasa häireid Narva soojusvarustuses.

Pingekõikumine võis elektritarbijatele tähendada hetkelist tulede vilkumist või mõne elektriseadme väljalülitumist. Praeguse andmete kohaselt sündmus ei põhjustanud meie klientidele olulist kahju. Võimalike tagajärgede ilmnemisel on Eesti Energia valmis tekkinud kahjud klientidele hüvitama.

Eesti Energiale kuuluvatele seadmetele sündmus vigastusi kaasa ei toonud. Ettevõte sai minimaalset majanduslikku kahju müümata jäänud soojusenergia näol. Kahjusummale võivad lisanduda võimalikud kompensatsioonid klientidele tekkinud kahjude hüvitamiseks.

Lugupidamisega,
Helen Sabrak
Eesti Energia
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]