Iseteenindus

Eesti Energia tunnistati Keskkonnaministeeriumi poolt kõige keskkonnasõbralikumaks suurettevõtteks

19.12.2005

Eesti Energia keskkonnajuhi Tõnis Meriste sõnul on ettevõttel tunnustuse üle väga hea meel. “Oleme juba aastaid pannud väga suurt rõhku pidevale ja süstematiseeritud keskkonnahoiule. Eesti Energia kontserni ettevõtetes järgitakse ühtsid keskkonnahoiu põhimõtteid, mille eesmärgiks on minimiseerida energia tootmise ning ülekandega paratamatult kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid," rääkis Meriste.

Eesti Energia eestvedamisel on peagi lõppemas Eesti esimene rahvusvahelistele nõuetele vastav põlevkivielektri olelusringi ehk põlevkivielektri tootmise kõigis etappides tekkivate keskkonnamõjude hindamine. "Koos parimate Soome keskkonnaekspertidega läbi viidud projekti tulemused on peagi kõigile vabalt kättesaadavad ning annavad võimaluse võrrelda Eestis kasutatavat toomist teiste riikide elektritootmise keskkonnamõjudega. Kindlasti on Eesti Energial plaanis jätkata ka tulevikus keskkonnaalaseid uurimistöidning uute keskkonnaalaste hindamismetoodikate juurutamist Eestis,” lisas Meriste.

Keskkonnasõbralike organisatsioonide konkursi väikeste ja keskmise suurusega organisatsioonide kategooria alakategooria keskkonnajuhtimise arvestuses osutus võitjaks Paekivitoodete Tehase OÜ ja väikeste ja keskmise suurusega organisatsioonide kategooria alakategooria keskkonnasõbraliku tootmisprotsessi osas võitis Põltsamaa Felix AS.

Konkursi võitjate premeerimise tseremoonia toimub 16. veebruaril 2006 seminari "Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteem Eestis" raames. Seminar toimub Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuseringauditooriumis aadressiga Rävala pst 8, Tallinn.

"Keskkonnasõbralike organisatsioonide TIPP" konkursi eesmärk on tunnustada Eesti organisatsioonide jõupingutusi ja investeeringuid keskkonnasaaste vähendamiseks, propageerida keskkonnahoidlikku tootmisviisi ja teadvustada avalikkuses säästva arengu suunalist tegevust. Konkurss on varem toimunud 2002. ja 2004. aastal.

Konkursi tulemused: http://www.envir.ee/ippc/lingid.htm.