Iseteenindus

Valiti aasta parim ehitis kõrgepinge elektrivõrgus

07.12.2005
Päeva raames anti partneritele ülevaade küsitlusest, kus selgusid tarnijate poolsed ettepanekud ja ootused ehitusprojektide paremaks realiseerimiseks. Huvilistele tutvustati Põhivõrgu arengusuundasid ning räägiti relee- ja automaatika valdkonna töö eripärast. Käsitletud teemadest oli allhankijatele väga oluline ettekanne spetsiifilistest ootustest tehnilistele- ja tööprojektidele ning lõppdokumentatsioonile.

OÜ Põhivõrk juhataja Henn Jõe andis koostööpartnerite päeva raames üle ka auhinna möödunud majandusaasta parimale kõrgepingevõrgu ehitisele. Auhinnale kandideerisid kolme firma poolt tehtud kuus erinevat projekti. Valituks osutus Empower EEE AS poolt ehitatud Harku ja Kiisa alajaamasid ühendav 330 kilovoldine võimas kõrgepingeliin. Auhinna võttis vastu Empoweri juhatuse esimees Andres Vainola.

"Empower EEE AS ehitatud Harku ja Kiisa alajaamade vaheline 330 kilovolti õhuliin valmis projektis lubatud tähtajaks ja on ehitatud väga kõrge kvaliteediga," rääkis võitjaks tulnud projekti juhtinud Vladimir Antson Põhivõrgust. "See liin saab olema esimeseks lüliks pikas liinis, mis hakkab tulevikus ühendama omavahel Estlinki merekaablit ja Narvas asuvaid elektijaamasid," lisas ta.

Auhind Parim ehitis antakse Põhivõrgu töötajatest koosneva žürii hinnangul eelmisel majandusaastal kõige kvaliteetsemalt ehitatud objektile. Hindamisel jälgitakse näiteks objektide kvaliteeti ja projekti tähtajalist valmimist, töökorraldust ja heakorda.

Oma allhankijatele korraldab Põhivõrk koostööpartnerite päeva juba mitmendat aastat. Päeva eesmärgiks on tihendada üksteisemõistmist ja tunnustada parimaid tehtud projekte.

Lisainformatsioon:
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]