Iseteenindus

Ka Tallinna ja Harjumaa elanikud hakkavad elektrikatkestuste eelinfot saama

06.12.2005
Detsembri alguses võib olla veel üksikuid majapidamisi ja ettevõtteid, kes teadet ei saa. Teenust arendatakse aga selliselt, et kuu lõpus jõuaksid teated kõikidesse kodudesse ja äridesse. Kindlustamaks, et kõik kliendid info saaksid, palume Eesti Energia klienditeenindustes või klienditelefonil täpsustada oma kontaktandmeid, juhul kui need on viimasel ajal muutunud. Ettevõttele edastatud õiged andmed on eelduseks, et elektrikatkestust puudutav teade inimesteni jõuaks.

Majapidamiste ja ettevõtete teavitamise projekt sai alguse sel suvel Saaremaalt ning on praeguseks laienenud üle Eesti. Tallinnasse ja Harjumaale laieneb teenus viimasena, sest piirkonnas elab ligi veerand miljonit Eesti Energia klienti ning seetõttu on süsteemi juurutamine kõige keerukam.

Samaaegne teavitamine ajalehtedes lõppeb järgmise kuu alguses. Endiselt jääb elektrikatkestuste info Eesti Energia kodulehele. Samuti on võimalik katkestuste info tellida oma e-postile portaalist www.eesti.ee

Eesti Energia palub elektrivõrgu kaasajastamise ning arendamisega kaasnevatesse elektrikatkestustesse mõistvalt suhtuda, kuna kõiki vajalikke töid ei ole ohutuse seisukohalt võimalik ilma voolukatkestuseta teha. Elektrivõrgu hooldus ja arendustöösid tehakse selleks, et olemasolevatel klientidel oleks vähem riketest tulenevaid elektrikatkestusi ning et uued majapidamised ja ettevõtted saaksid elektriga varustatud.

Kristjan Hamburg
OÜ Jaotusvõrk
Kommunikatsioonijuht
71 54 473, gsm 51 88 927;
[email protected]