Iseteenindus

Balti elektrijaamas lõppes korstna lammutamine

02.12.2005
Korstna lammutamise vajaduseni viis asjaolu, et endisest keskkonnasõbralikuma ja ka efektiivsema tehnoloogiaga töötav Balti elektrijaama 11. renoveeritud plokk võimaldas täielikult loobuda sooja ja elektri tootmisest käesoleva aasta mais lõplikult seisatud Balti elektrijaama I–III järjekorra seadmetel. Need seadmed olid käidus juba alates 1959.aastast ning oma ressursid ammendanud. Kuna korstna seisukord oli ebakindel, tuli ehitis turvalisuse kaalutlustel ohutu kõrguseni lammutada.

Lammutustöid teostasid spetsialistid AS-ist Irbistero ja lammutuseks vajalikku robotseadet haldavast Saksa firmast MB-Schornstein & Betonabbruch Gmbh Co. Demontaažiks kasutati spetsiaalset Saksamaalt kohale toodud robotseadet. Masin paigaldati korstnaava servale, kus see korstna servast tükke ära lõikama hakkas. Äralõigatud tükid suunati korstnaavasse ning seade ise liikus allapoole. Korstna ümber olid selleks puhuks ehitatud spetsiaalsed kaitserajatised, mis väldivad allakukkumisi ning tagavad lammutustööde juures turvalisuse. Lammutamist opereerivad ja teostavad töötajad pääsesid korstna tippu korstna külge monteeritud liftiseadme abil. Projekti maksumuseks oli ligikaudu 4,8 miljonit krooni.

Balti elektrijaama lammutatav korsten on üks kuuest elektrijaama korstnast. Selle kõrgus on150 meetrit, läbimõõt ligikaudu 7 meetrit avaosas ja 14 meetrit maapinna juures. Teiste korstende seisukord on tänase seisuga rahuldav ning ei vaja kohest lammutamist.

Lisainformatsioon,
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]