Iseteenindus

Liive ja Brazauskas arutasid Eesti ja Leedu energeetika-alast koostööd

02.12.2005
Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive ütles, et kõik Baltikumi energeetikaettevõtted on lähitulevikus silmitsi sarnaste väljakutsetega konkurentsitihedas Euroopa energeetikasektoris. "Eesti, Läti ja Leedu energiafirmad on eraldiseisvatena liiga väikesed ning vajadus meievaheliseks koostööks on konkurentsivõime tagamiseks olulise tähtsusega," sõnas Liive.

Kohtumisel osalenud märkisid, et tihedamaks koostööks on head eeldused loonud sujuv ühistöö Eesti-Soome merekaablit ehitavas ühisettevõttes Nordic Energy Link, kus Eesti Energia kõrval omavad osalust ka Leedu ja Läti energiafirmad.

Kõne all oli ka koostöö võimaliku uue tuumaelektrijaama rajamisel Leetu. Tänaseks on Leedus paikneva Ignalina tuumelektrijaama kahest reaktorist üks juba suletud ja aastaks 2009 tuleb praegusel kujul tootmine lõpetada. Leedu peaminister Algirdas Brazauskas ütles kohtumisel, et uue tuumajaama ehitamiseks Ignalinasseon olemas kõik võimalused – nii infrastruktuur kui ka töötajad, jaama rajamist toetav linn. Osapooled leppisid kokku, et alustavad ettevalmistusi ühiste kavatsuste protokolli koostamiseks, et ühiselt uurida võimaliku Leetu rajatava uue tuumajaamaga seonduvaid küsimusi.

Ühtlasi tutvustati Leedu peaministrile külaskäigul Eesti Energiasse Eesti elektrisüsteemi juhtimiskeskuses tehtavat tööd.

Lisainformatsioon:
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]