Iseteenindus

Kodukliendi rahulolu Eesti Energiaga on tõusnud

24.11.2005
Selle aasta tulemuste kohaselt on paranenud nii klientide hinnang Eesti Energia mainele, klienditeeninduse kvaliteedile, büroode lahtiolekuaegadele kui elektripakettide sobivale valikule. Järjest enam ollakse rahul arvete õigeaegsuse ja täpsusega, näiduteatamise ja arve tasumise mugavusega. Varasemaga võrreldes on märgatavalt tõusnud ka ettevõttega täiesti rahulolevate klientide arv.

"Klientide rahulolu tõusu taga on väga paljuski asjaolu, et Eesti Energia pöörab järjest enam tähelepanu oma tegemistest ette teatamisele. Kliendid on rahul, et Eesti Energia annab neile piisavalt infot ning kiideti kevadise hinnamuutuse sujuvat ja tõrgeteta korraldust," rääkis uuringu tulemusi analüüsinud Eesti Energia turundusanalüütik Toomas Plunt. Eelmistest aastatest paremaks peeti teenuse kvaliteedi ja hinna suhet. "Varasematel aastatel pole kliendid nii kõrgeid hindeid rahulolule ettevõtte klienditeeninduse ning mainega andnud," arutles Plunt.

Ka klienditelefoni kvaliteedi osas on hinnangud aastatega järjest tõusnud. Kuigi sel aastal oli mõningane rahulolematus kõnejärjekordadega, mida põhjustasid kõnederohke hinnamuutuse aeg ning käesoleva aasta jaanuaritorm, kus ühe nädalaga võtsid telefoniteenindajad vastu tavalise kuu koguse kõnesid. Selle parandamiseks on Eesti Energia sisse viinud mitmeid uuendusi, mis peaksid lihtsustama klientide asjaajamist ja vähendama nõudlust klienditelefoni järele nt rikkest teatamine SMS-iga, plaaniliste katkestuste korral personaalsed teated postkaardi, e-maili või SMS-iga, elektrinäidu edastamine Eesti Energia kodulehelt.

Rahulolu-uuringu küsimused jagunesid viide valdkonda: ettevõtte maine, klienditeenindus ning arveldus, elektri kvaliteet ja hind. Lisaks uuriti sel aastal eraldi teemana ka kevadel toimunud hinnamuutuse korralduse ja selle teavituse tagasisidet. Hinnamuutuse läbiviimisega olid kliendid enim rahul, infot saadi piisavalt ning korraldus oli klientide meelest sujuv ja nende energiat säästev. Küsitlus toimus telefoni teel, anonüümselt ning läbiviijaks oli uuringufirma Emor. Küsimustele vastas kokku 1022 koduklienti.

Eesti Energia uurib ka äriklientide rahulolu. Selle uuringu tulemused selguvad detsembri alguses.

Lisainformatsioon,
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]