Iseteenindus

Eesti Energia alustas plaanilistest katkestustest etteteatamist SMS-i ja e-kirjaga

23.11.2005
Tänavu suvel käivitas Eesti Energia projekti, mille raames teavitatakse kliente neid puudutavatest plaanilistest elektrikatkestustest postkaardi teel ette. Võrreldes postkaardiga on uuena käivituv SMS-i ja ja e-posti teel informeerimine paljudele klientidele käepärasem, mugavam ning kiirem infoedastamise viis. Eesti Energia valib teadete edastamiseks sobivaima kanali iga kliendi puhul lähtuvalt varasematest kontaktidest ja kliendi poolt teada antud eelistusest.

Selleks, et Eesti Energial oleks võimalik vajalikku infot klientidele toimetada on meile väga olulised täpsed kontaktandmed. Palume kliente kontaktandmete, e-posti aadressi või telefoni muutudes sellest Eesti Energiale teada anda. Kindlasti tuleks ka märku anda, millise kanali kaudu keegi infot saada eelistab. Täpsete andmete puudumisel pole Eesti Energial võimalik vajalikku infot operatiivselt kleintideni toimetada.

Postkaardi teel elektrikatkestustest teavitamist testiti juulist septembrini Saare- ja Hiiumaal ning laiendati septembrist kõikjale üle Eesti v.a. Tallinna ja Harjumma piirkonda. Tagasisideküsitlustes sai uus infosaamisvõimalus klientidel väga head vastukaja. Kõik küsitlusele vastanud kliendid hindasid postkaarti mugavaks, inforikkaks ja meeldivaks teavituse viisiks. Tallinn-Harju piirkonnas loodame projekti käivitada veel selle aasta talveks.

Uue teavitusviisi laiaulatuslik kasutamine on alles alguses ja seetõttu palub Eesti Energia vabandust, kui kõik plaanilised katkestused personaalse kaardi teel või elektroonsete kanalite kaudu klientideni ei jõua. Eesti Energia loodab klientide mõistvale suhtumisele ja püüab omalt poolt teha kõik, et keegi teavitamata ei jääks. Ühtlasi jäävad katkestuste teated edasi ilmuma ka ajalehes Postimees ja Eesti Energia kodulehel. Samuti säilib võimalus saada oma tarbimiskohti puudutavat plaaniliste elektrikatkestuste infot kodanikuportaalist aadressil www.eesti.ee.

Eesti Energia palub plaanilise katkestuse teate saanud klientidel avaldada oma arvamust uue teavitusvõimaluse ja võimalike kitsaskohtade kohta. Tagasisidet võetakse vastu klienditeenindustes või e-kirjana aadressile [email protected]

Lisainformatsioon:
Kristjan Hamburg
OÜ Jaotusvõrk
Kommunikatsioonijuht
71 54 473, gsm 51 88 927
[email protected]