Iseteenindus

Narva Elektrijaamade ja Tallinna Tehnikaülikooli koostööleping

21.11.2005
Kaheaastane koostööleping jätkab kahe Eesti energiatööstuse võtmeorganisatsiooni seniseid häid koostöösidemeid. TTÜ Põlevkivi instituudi direktori kohusetäitja Jüri Soone sõnul valitseb kogu maailma energiatööstuses tendents tahkeid kütuseid enne põletamist eelnevalt töödelda, mis annab oluliselt lisaväärtusi - põlevkivist saab korraga nii energiat kui gaasi, vedelkütust ja keemiasaaduseid.

Just sellise alternatiivse, põlevkivi kompleksse kasutamisega on Tallinna Tehnikaülikooli ja Narva Elektrijaamade spetsialistid tegelenud ja sellest on saamas järjest enamarenev põlevkivi töötlemise suund. Jüri Soone kinnitusel on selle maailmamaastaabis ühe parima võimaliku põlevkivitöötlemise tehnika vastu huvi tundnud paljud võimsad põlevkivimaad nagu näiteks USA, Hiina, Venemaa ja Maroko.

Sõlmitav leping on Soone sõnul kinnituseks kahe partneri – Tallinna Tehnikaülikooli ja AS Narva Elektrijaamade vahel arenevast tehnoloogiaalasest koostööst.
Narva Elektrijaamade arendusdirektori Mati Uusi sõnul on ettevõte teinud Tallinna Tehnikaülikooliga põlevkivi ümbertöötlemise valdkonnas pikaajalist tööd. "Käesolev raamleping on mõeldud meie koostöö edasiarendamiseks. Selle lepingu raames pannakse paika koostöö suunad ja valdkonnad edasiseks,” lisas Mati Uus.

Lisaks lepingusõlmimisele toimub 22. novembril Tallinna Tehnikaülikoolis veel üks põlevkiviteadust ja -tootmist puudutav sündmus – Rahvusvahelise põlevkivi sümpoosioni organiseerimiskomitee esimene koosolek, et asuda ette valmistama 2006. aastal toimuvat sümpoosioni.

Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 88
E-post: [email protected]