Iseteenindus

Energiaturu Inspektsioon ja Eesti Energia lõpetasid esimest korda toimunud iga-aastase hindade ülevaatamise

18.11.2005

Energiaturu Inspektsioon vaatas üle kehtivad võrgutasud ning Eesti Energia teeb täpsustatud võrgutasudest ja elektrienergia hinnast lähtuvalt muudatused klientide hinnapakettides. Koduklientidele ja väikestele äriklientidele ei too täpsustatud võrgutasud ja elektrienergia hind kaasa olulisi muutusi. Koduklientide hinnapakettides Kodu 1-4 korrigeeritakse hinda vähesel määral allapoole, Küttepaketi hind jääb keskmisele kasutajale samaks. Suurtele äritarbijatele, kes kasutavad pakette EN4 - EN7, tõuseb elektri hind keskmiselt kolm protsenti. Nende pakettide puhul oli Eesti Energia eelmise aasta müügiprognoos tegelikust hinnapakettide kasutamisest erinev. Ühtlasi muudetakse pakette EN6 ja EN7 kasutavate äriklientide jaoks lihtsamaks elektrienergia tarbimisvõimsuse tellimine. Kliendid ei pea enam võimsust ette tellima ega maksma ettemaksu, vaid saavad tasuda reaalse tarbimise eest pärast tarbimisperioodi lõppu.

"Täpsutame hindueelmise aasta lõpus Energiaturu Inspektsiooni poolt kinnitatud piirides ning seega ei too hindade ülevaatamine klientidele kaasa olulist muutust," rääkis Marko Allikson. Ta lisas, et hinnad alanevad veidi koduklientidele ja tõusevad keskmiselt umbes kolme protsendi ulatuses suurematele äriklientidele.

Alates tänavu kevadest kooskõlastab Energiaturu Inspektsioon elektrivõrgu ettevõtetele hinnad kolmeks aastaks koos iga-aastase hindade ülevaatamisega ja vajadusel muutmisega. Võrgutasude regulaarne täpsustamine põhineb elektrituruseadusel ja Energiaturu Inspektsiooni poolt välja töötatud valemil. Koos võrgutasudega täpsustab Eesti Energia Energiaturu Inspektsiooni poolt lubatud piires ka elektrienergia hinda vastavuses inspektsiooni heakskiidetud keskmise hinna piirmääraga.

Hindade täpsustamine toimub vastavuses elektrituruseaduse nõudega, mille kohaselt alates tänavu kevadest on klientidele eristatud elektrienergia ja võrguteenuse hind. See muutus on eelduseks vaba elektrituru tekkimise võimaldamisele Eestis. Sarnane põhimõte kehtib enamikes avatud elektrituruga riikides. Võrgutasude arvutamise metoodika tugineb regulaatori poolt kooskõlastatud valemil. Selle olulisimad mõjutajad on tarbijahinnaindeks, võrguettevõtjale määratud kulude kokkuhoiu ülesanne, võrguettevõtja poolt mõjutamatud kulud (nt taastuvenergia ostukohustus), investeeringud ja tarbimise kasvu prognoos.

Lisainformatsioon:
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]