Iseteenindus

Esimese energeetikateemalise füüsikavõistluse võitjate tunnustamine

03.11.2005
Oktoobris toimus Eesti Energia, Tallinna Reaalkooli, Tallinna füüsikaõpetajate ainesektsioon ja Tallinna Õpetajate Maja eestvedamisel Tallinnas üldhariduskoolide õpilastele mõeldud esimene energeetikateemaline füüsikavõistlus "Energiline energia." Võistlusel osalenud saja kahekümnest 8.-12. klassi õpilastest tuli nooremas vanusegrupis absoluutseks võitjaks Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi 9. klassi õpilane Lauri Solvak ja vanemas Tallinna Reaalkooli 12. klassi õpilane Mihkel Veske.

"Ettevõtmise eesmärgiks oli tõsta õpilaste huvi ja teadmisi füüsika vallas ning ärgitada noori huvituma energeetikast ja selle seostest igapäevaeluga," rääkis võistluse tagamaadest Eesti Energia järelkasvuprogrammi juht Kaie Saar. Võib eeldada, et just reaalainete huviga noorte hulgast tulevad need, kes tulevikus energeetikat kõrgkooli edasi õppima lähevad, avaldas Kaie Saar lootust.

Esimene energeetikateemaline võistlus toimus Tallinna Reaalkoolis ja kandis nimetust “Energialine energia”. Võistlusel osales kahes vanusgrupis kokku 120 last 17-st erinevast Tallinna koolist.Ülesannete koostajateks olid Tallinna Reaalkooli füüsikaõpetaja Jaak Saukas ja Väike-Õismäe Gümnaasiumi füüsikaõpetaja Eero Uustalu. Mõlema vanusegrupi ülesannetega saab tutvuda Eesti Energia koduleheküljel. Samas lahendusi küll lisatud ei ole, sest nii saavad ülesandeid oma tundides kasutada ka teised füüsikaõpetajad.

Eesti Energia on seadnud eesmärgiks aidata kaasa noorte energeetikaalase teadlikkuse tõusule ja suurendada nende huvi energeetikaga seotud õppeainete ja erialade vastu. Eesti Energia plaanide kohaselt võiks energeetikateemalisest füüsikavõistlusest saada üle-Eestilise ulatusega traditsiooniline üritus.

Esimese energeetikateemalise füüsikavõistluse 10.-12.klassi õpilaste autasustamine algab täna kell 14.30 ja 8.-9.klassi õpilaste tunnustamine kell 16.00 Põhivõrgu hoones Kadaka tee 42.

Lisainformatsioon:

Kaie Saar
Eesti Energia AS
Järelkasvuprogrammi juht
71 52289, 51 77 185
[email protected]

Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]

Lisaks:
Noorema vanuserühma ülesanded (18 KB)
Vanema vanuserühma ülesanded (54 KB)