Iseteenindus

Energiaturu Inspektsioon ja Eesti Energia alustavad esmakordselt iga-aastast hindade ülevaatamist

31.10.2005
Alates tänavu kevadest kooskõlastab Energiaturu Inspektsioon elektrivõrgu ettevõtetele hinnad kolmeks aastaks koos iga-aastase hindade ülevaatamisega ja vajadusel muutmisega. Võrgutasude regulaarne täpsustamine põhineb elektrituruseadusel ja Energiaturu Inspektsiooni poolt välja töötatud valemil. Koos võrgutasudega täpsustab Eesti Energia Energiaturu Inspektsiooni poolt lubatud piires ka elektrienergia hinda vastavuses inspektsiooni heakskiidetud keskmise hinna piirmääraga.

Täpsustunud võrgutasud ja elektrienergia hind koduklientidele ja väikestele äriklientidele Eesti Energia arvutuste kohaselt muutuseid kaasa ei too. Koduklientide hinnapakettides Kodu 1-4 korrigeeritakse hinda vähesel määral allapoole, Küttepaketi hind jääb keskmisele kasutajale samaks. Suurtele äritarbijatele, kes kasutavad pakette EN4 – EN7, tõuseb elektri hind keskmiselt kolm protsenti. Nende pakettide puhul oli Eesti Energia eelmise aasta müügiprognoos tegelikust hinnapakettide kasutamisest erinev. Ühtlasi muudetakse pakette EN6 ja EN7 kasutavate äriklientide jaoks lihtsamaks elektrienergia tarbimisvõimsuse tellimine. Kliendid ei pea enam võimsust ette tellima ega maksma ettemaksu, vaid saavad tasuda reaalse tarbimise eest pärast tarbimisperioodi lõppu.

“Hindade regulaarne ülevaatamine on tänaseks tavapärane protsess pea kõigis Euroopa riikides,” rääkis Eesti Energia Teeninduse direktor Marko Allikson. Teeninduse juhi sõnul mindi tänavu kevadest ka Eestis elektrituruseaduse kohaselt üle uutele hinnakujunduse põhimõtetele, mille kohaselt Energiaturu Inspektsioon kinnitab Eesti Energia hindade piirmäärad kolmeks aastaks koos iga-aastase täpsustamise võimalusega. “Klientide jaoks see muutus mingeid lisategevusi või täiendavat asjaajamist kaasa ei too,” rõhutas Allikson.

Hindade täpsustamine toimub vastavuses elektrituruseaduse nõudega, mille kohaselt alates tänavu kevadest on klientidele eristatud elektrienergia ja võrguteenuse hind. See muutus on eelduseks vaba elektrituru tekkimise võimaldamisele Eestis. Sarnane põhimõte kehtib enamikes avatud elektrituruga riikides. Võrgutasude arvutamise metoodika tugineb regulaatori poolt kooskõlastatud valemil. Selle olulisimad mõjutajad on tarbijahinnaindeks, võrguettevõtjale määratud kulude kokkuhoiu ülesanne, võrguettevõtja poolt mõjutamatud kulud (nt taastuvenergia ostukohustus), investeeringud ja tarbimise kasvu prognoos.

Energiaturu Inspektsioonil on võrgutasude ülevaatamiseks ja selle alusel arvutatud hindade kinnitamiseks kuu aega. Täpsustatud hinnapaketid avaldab Eesti Energia peale võrgutasude kooskõlastamist inspektsiooni poolt massiteabekanalite ja kliendilehe vahendusel. Suuri äritarbijaid teavitab Eesti Energia personaalselt.

Lisainformatsioon:
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 7152 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]