Iseteenindus

Eesti Energia peamised tegevusnäitajad septembris 2005

31.10.2005

Septembrikuu jooksul sõlmiti Eesti Energia kontserni kuuluvate võrguettevõtjatega 449 lepingut uute liitumise väljaehitamiseks, 2004. aasta septembris oli sama näitaja 348. Käesoleva aasta septembris sõlmiti lepingutest 253 juriidiliste isikute ja 196 eraisikutega. Kokku ehitab Eesti Energia septembris sõlmitud lepingute põhjal valmis rohkem kui 22 609 tuhande ampri ulatuses uut elektrivõimsust.

Eesti Energia elektrienergia netotoodangu maht oli septembris 1026 gigavatt-tundi (GWh), kasvades võrreldes möödunud aasta septembrikuuga 300 GWh võrra ehk 41 protsenti seoses elektrienergia ekspordi kasvuga enam kui 2 korda.

Elektrienergia eksport septembris 2005 moodustas 502 GWh. Ekspordi rohkem kui kahekordne kasv oli tingitud Läti ekspordi kasvust ning suurest ekspordist Leetu Ignalina tuumaelektrijaama remondi ajal.

Elektrienergia kodumaised võrgukaod vähenesid võrreldes möödunud aasta septembrikuuga 0,3 protsenti. Käesoleva aasta septembri kaod (kõrge-, kesk- ja madalpinge võrkudes kokku) moodustasid 9,1 protsenti, 2004. aasta septembris oli sama näitaja 9,4 protsenti.

Soojusenergia netotoodang käesoleva aasta septembris oli 72 GWh, vähenedes võrreldes eelmise aasta septembrikuuga 15 protsenti, põhjuseks olid soojad ilmad septembri lõpus, mille tõttu kütteperiood algas eelmisest aastast hiljem.

Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: helen[email protected]