Iseteenindus

Põltsamaal avas uksed energiasäästlikku mõtteviisi edendav noortekeskus

25.10.2005

Avatava keskuse eesmärk on lisaks vaba aja veetmise korraldamisele, tööhõive- ja ennetustööprobleemide lahendamisele ka Põltsamaa linna ja piirkonna noortele suunatud energiasäästliku mõtteviisi juurutamine läbi keskkonnasõbraliku, omanäolise, jätkusuutliku ja arenemisvõimelise Allika noortekeskuse abil suureneb Põltsamaa linna institutsioonide ja piirkonna noorte kaasatus ja keskkonnateadlikkus.

Eesti Energia toetas keskuse loomist ja tegevuse alustamist läbi energiasäästuprojektide konkursi. Noorteühendus Juventus poolt konkursile esitatud projekt ”Energiasäästlik mosaiik” valiti eelmise aasta projektide võistlusel žürii poolt kahe parima töö hulka. Projekti eriline rõhk on laste ja noorte keskkonnasõbralike eluviiside arendamisel läbi aastase kampaania, mis sisaldab nii keskuse infrastruktuuride arendamist (keskkonnasõbralikud elektrilahendused 100 aastat vanas hoones), teavituskampaaniat läbiühisürituste (koolitused, temaatilised nädalad), kui ka vastavasisulist reklaami (postrid, voldikud, liikmekaardid, kleepsud).

Alates aastast 2000 on noorteühendus Juventus tegelenud Allika noortekeskuse taastamisega. Arvestades keskkonnasõbralikke eluviise kui ühte ühenduse olulist prioriteeti kasutati vaid keskkonnasõbralikke materjale.

Lisaks Eesti Energiale on keskuse valmimisele kaasa aidanud Põltsamaa Linnavalitsus, Jõgeva Maavalitsus, EhitusGamma, Ameerika Väliseestlaste Vabaduse Fond, Hasartmängumaksu Nõukogu ja mitmed eraisikud. Sisulist tööd toetab Euroopa Sotsiaalfondi meede 1.1.

Lisainformatsioon,

Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]

Heidi Klamp
Noorteühendus Juventus
Allika 3, Põltsamaa 48105
[email protected]