Iseteenindus

Eesti Energia 2005/2006 majandusaasta esimese poolaasta majandustulemused

19.10.2005

“Ettevõtte finantsseisund on tugev,” kommenteeris poolaasta majandustulemusi Eesti Energia finantsdirektor Sandor Liive. “Hea tulemuse aitasid saavutada suurenenud müügimaht Eestis ja rekordiline elektrienergia eksport teistesse Balti riikidesse,” lisas ta.

Kodumaine elektrimüük kasvas võrreldes eelmise majandusaasta esimese poolaastaga 2,6 protsenti, moodustades 2 601 gigavatt-tundi. Eksport Lätti ja Leetu kasvas tervelt 14 protsenti, moodustades 859 gigavatt-tundi.

Tootmisseadmete ja elektrivõrkude uuendamiseks investeeris Eesti Energia 2005/06 majandusaasta esimese poolaastaga 1,3 miljardit krooni, sellest ligi 70 protsenti läks just elektrienergia ülekandmise ja jaotamise parandamisse.

Juulis ja augustis emiteeris Eesti Energia Soomes lühiajalisi võlakirju kokku 388 miljoni krooni ulatuses.

Majandusaasta esimest poolaastat iseloomustab ka kahe reitinguagentuuri poolt Eesti Energiale antud hinnangute paranemine. Juunistõstis Moody’s Eesti Energia reitingut kahe astme võrra tasemeni A1 ja Standard & Poor’s kinnitas ettevõtte reitingut tasemel A- ja muutis varasema negatiivse krediidireitingu väljavaate stabiilseks.

Eesti Energia kontserni majandustulemustes on konsolideeritud tootmise-, ülekandmise-, jaotamise- ja müügiga tegelevate ning muid teenuseid osutavate tütarettevõtete tulemused. Eesti Energia majandusaasta algas käesoleva aasta 1. aprillil ning kestab 31. märtsini 2006.

Eesti Energia kuue kuu vahearuanne valmib 21. oktoobril.

Lisainformatsioon:
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]