Iseteenindus

Paraneb Rakvere ja Lääne-Virumaa elektrivarustuse kvaliteet

29.09.2005

"Nii Rakvere linna kui ka Lääne-Virumaa elektrienergia tarbimine on aastaid näidanud pidevat kasvutendentsi," rääkis projekti taustast OÜ Põhivõrk juhataja Henn Jõe. "Tagamaks piirkonnale kvaliteetsemat elektrienergiaga varustatust ning vältimaks võimalikke energia puudujääke tulevikus, sai Põhivõrgu poolt ette võetud kõrgepingealajaama mahukas laiendus," lisas ta.

Varasemale Rakvere 110 kilovoldise pingega töötavale alajaama ehitati juurde uus osa, mis võimaldab piirkonda elektriga varustada Eestis kasutataval maksimaalsel 330 kilovoldisel (kV) pingel. Läbi uute 330 kV pingega õhuliinide on Rakvere piirkonda võimalik kohale toimetada senisest suuremad kogused elektrienergiat. See toob kaasa piirkonna elektrivarustuse paranemise ning kaotab ära kohalike tööstusettevõte mure piisava koguse elektrienergia puudumise pärast.
Rakvere alajaama laiendustööd algasid 2004. aastal. Projekti kogusummaks oli 60 miljonit krooni.

"Valminud Rakvere alajaam on nii Rakvere linna kui ka Lääne-Virumaa piirkonnas nüüdsest moodsaim alajaam," kommenteeris Henn Jõe tähtsat objekti. Kõiki seadmeid on võimalik ilma alajaama kohale tulemata juhtida ning sellest tulenevalt on kiirem ja kvaliteetsem ka alajaama töö. Alajaam on varustatud keskkonnanõuete kohase õlipüüdmissüsteemiga, mis alajaamas tekkiva võimaliku avariilise õlilekke puhul tagab väljavoolanud õli täieliku kogumise spetsiaalsetesse õlipüüdurisse. Samuti annab uus alajaam avarii korral sellest koheselt teate Põhivõrgu juhtimiskeskusse.

Rakvere 330 kV alajaama ehitusplatsiks kasutati ära seni tühjalt seisnud maa-aala senise alajaama ja raudtee vahel. Alajaama paigutusel on jälgitud, st see ei segaks linnakeskkonda ega sealseid elanikke.

Lisaks Rakvere alajaamale tähistatakse täna renoveeritud alajaama valmimist ka Ida-Virumaal Eesti Elektrijaama juures. Seale alajaamauuendustöö parandab eelkõige elektrijaama enda elektri varustuskindlust, et tagada jaama tõrgeteta tööd.

Põhivõrk on viimasel paaril aastal suunanud oma suured investeeringud just Ida-Eestisse, kus on antud hetkel pooleli sellised suured projektid nagu Balti Elektrijaama alajaama renoveerimine ning Püssi alajaama renoveerimine. Lisaks sellele viiakse nii Lääne-Virumaad kui teisi Eesti maakondasid läbiv pikk 220 kV pingega elektriliin 2006. aasta lõpuks kõrgemale 330 kV pingele, mis võimaldab üle kanda suuremaid elektrivõimsusi.


Lisainformatsioon,
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]