Iseteenindus

Eesti Energia peamised tegevusnäitajad augustis 2005

26.09.2005

Jaemüük kasvas augustis kõigis piirkondades. Kõige suurem kasv oli Virumaal (15%), järgnes Tartu (11,5%), Kagu-Eesti (5,6%), Saared (5,5%), Tallinn-Harju (4,6%), Rapla-Järva (3,8%) ja Pärnu-Viljandi (3,7%).

Augustikuu jooksul sõlmiti Eesti Energia kontserni kuuluvate võrguettevõtjatega 402 lepingut uute liitumise väljaehitamiseks, 2004. aasta augustis oli sama näitaja ligi 30 protsenti väiksem ehk 283.

Käesoleva aasta augustis sõlmitud lepingutest olid 195 juriidiliste ja 207 eraisikutega. Kokku ehitab Eesti Energia augustis sõlmitud lepingute põhjal uusi võrguühendusi maksimaalse läbilaskevõimega 23 548 ampri ulatuses.

Eesti Energia elektrienergia netotoodangu maht oli augustis 646 gigavatt tundi (GWh), kahanedes võrreldes möödunud aasta augustikuuga 41 GWh võrra ehk 6 protsenti, seda seoses elektrienergia ekspordi langemisega.

Elektrienergia kodumaised võrgukaod suurenesid pisut võrreldes möödunud aasta augustikuuga. Käesoleva aasta augusti kaod (kõrge-, kesk- ja madalpinge võrkudes kokku) moodustasid 10,9 protsenti, 2004. aasta augustis oli sama näitaja 10,7 protsenti. Augustis põhjustasid pisut suuremaid kadusid mitmed käimasolevad suured renoveerimistööd kõrgepingevõrgus. Selle tõttu olid mõned ülekandeliinid renoveerimistööde ajaks välja lülitatud või ümber ühendatud ning ajutiselt muudetud võrguskeem mõjutas pisut kadude suurust.

Elektrienergia eksport kahanes 42 GWh võrra ehk 20 protsenti. Langemine oli tingitud Venemaa põlevkivi töötlemisteenuse lepingu lõppemisest. Eksport Lätti kasvas samas 12% võrra.

Soojusenergia netotoodang käesoleva aasta augustis oli 63 GWh, vähenedes võrreldes eelmise aasta augustikuuga 1 GWh ehk 2 protsendi võrra. Peamiselt oli see tingitud säästlikumast soojusenergia tarbimisest tänu mitmete soojussõlmede uuendamisele klientide poolt.


Lisainformatsioon:

Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]