Iseteenindus

Tartus ja Lõuna-Eestis oli elektrikatkestus

16.10.2000
14. oktoobril toimus plaaniliste ümberlülitamiste käigus rekonstrueeritavas Tartu 330 kV alajaamas seadmete rike. Rakendunud kaitseautomaatika töö lülitas välja Tartu linna ning maakonda toitvad elektriseadmed. Lõuna-Eestit elektrienergiaga varustavad liinid viidi automaatselt üle reservtoitele. Üleviimisel rakendus Põlva- ja Võrumaal täiendav automaatika, mis liinide ülekoormuse vähendamiseks lülitas välja osa kliente toitvaid jaotusvõrgu liine. Toiteskeemi taastamine Tartu linnas kestis 12 minutit. Peale seda taastati 25 minuti jooksul klientide energiavarustusning jaotusvõrgu normaalskeem. Eesti Energia on moodustanud rikke põhjuste ja kahjude väljaselgitamiseks komisjoni, mille esialgsed tulemused peaksid teada olema esmaspäeva (16.oktoober) õhtuks. Kristina Sanin
Eesti Energia AS Teeninduse teabejuht
tel. 514 7054