Iseteenindus

Eesti Energia uuendas kliendilepingu tüüptingimusi

22.09.2005

Uuendatud tüüptingimused on kooskõlas Majandus- ja Kommuniaktsiooniministeeriumi kinnitatud võrguteenuste kvaliteedinõuete ja kvaliteedinõuete rikkumise korral võrgutasude vähendamise tingimustega. Muudetud tüüptingimused on kooskõlastanud Energiaturu Inspektsioon.
Uued tüüptingimused on kättesaadavad Eesti Energia kodulehel www.energia.ee.

Viimati uuendas Eesti Energia kliendilepingute tüüptingimusi tänavu 1. märtsil.

Täiendav informatsioon
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]


LISAINFO:

19. oktoobril kehtima hakkavad tüüptingimused on kooskõlas Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi välja antud määrusega “Võrguteenuste kvaliteedi nõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral,” mis jõustus 6. aprillil 2005. Tüüptingimused on kooskõlastanud Energiaturu Inspektsioon.

Suuremad muudatused tüüptingimustes
- Lisaks lepingujärgsele näidu teatamise kuupäevale, lisati uutesse tüüptingimustesse näidu teatamise kohustus ka hinnakirja muutmisel. Kuna kõigi klientide arveldusperiood ei pruugi olla igakuine, siis võib jääda hinnamuutuse periood kliendi arveldusperioodi keskele ja selliselt võib jääda fikseerimata tariifimuutuse aegne elektrinäit. Samuti viidi sama muudatus sisse ettemaksu küsimise korral- ettemaks enne järgmist perioodi järgmise kuu asemel.

- Elektrimüüja teade loetakse kättsaanuks kliendi poolt siis, kui postitamisest on möödunud viis päeva. Varem polnud kättesaamise hetke või teatise täpset esitamise viisi defineeritud.

- Ettemaksu küsimine võlgade puhul sõnastati ümber selliselt, et seda on võimalik küsida  enne järgmist perioodi. Siiani oli enne järgmist kuud, aga kliendi arveldusperiood võib olla harvem.

- Klientidele, kes tellivad elektri-ja võrguvõimsust: Maksimaalse tarbimis- ja kasutusvõimsuse tellimisperioodi algus muudeti 1. jaanuarilt 1. detsembrile. Üks tellimisperiood kestab 12 kuud. Kasutusvõimsuse perioodi algus ühtlustati OÜ Põhivõrgu kasutusvõimsuse tellimisperioodiga, mis loob nüüd loogilise ahela ja tagab võrgu valmiduse tellitud mahtude edastamiseks kuni võrguteenuste ostjateni.

- Klientidele, kes tellivad elektri-ja võrguvõimsust: Kliendi poolt kuuks ettetellitava maksimaalse kasutus- ja tarbimisvõimsuse etteteatamise aeg muutus 40 päevalt 30 päevale enne kuu algust. Seega muutus tingimus kliendile soodsamas suunas st veelgi mugavamaks ja paremini planeeritavaks.

- Klientidele, kes kasutavad reaktiivenergiat muutus reaktiivenergia reguleerimise vahemik 0,05-lt 0,15-le. 0,05 suhte saavutamine tähendaks tarbijale kompensaatorite kasutamisel suuremaid kulutusi kui 0,15 suhte puhul. Seega on tehtud muudatus kliendile soodsamaks.