Iseteenindus

Selgunud on Narva Elektrijaamade põlevkiviõli müügioksjoni tulemused

21.09.2005

Täna pealelõunal lõppenud enampakkumisel müüdi kokku 17,5 tuhat tonni Narva Elektrijaamade õlitehase põlevkiviõli. Enampakkumisel osalesid 34 kvalifitseerunud firma esindajad. Osalenute hulgas oli nii põlevkiviõlist soojuse tootjaid, tootmisprotsessides põlevkiviõli kasutajaid kui ka põlevkiviõli edasimüüjaid. Enampakkumisel osutusid edukaks Select Service OÜ, Select Oil NV OÜ, Evail Oil OÜ ja Vistaoil OÜ.

Põlevkiviõli läks Narva Elektrijaamade poolt müüki alghinnaga 1990 krooni tonn, enampakkumisel kujunes edasimüüjate pakkumiste põhjal kaalutud keskmiseks müügihinnaks 3603 krooni tonn. Hinnamuutus võrreldes eelmise oksjoniga järgis viimase kahe kuu masuudi hinnamuutusi maailmaturul (vt pressiteate lisa).

Enampakkumise läbiviimise korrektsust jälgis vaatlejana audiitorfirma Price WaterhouseCoopers esindaja, kelle hinnangul toimus oksjon nõuetekohaselt.

"Pidades silmas vajadust säilitada põlevkiviõli müügi arusaadavus ja läbipaistvus hinna ning koguste jagamise põhimõtete üle tegi Narva Elektrijaamad otsuse müüa põlevkiviõli maksimaalselt enampakkumiste kaudu," kommenteeris Narva Elektrijaamade juhataja Lembit Vali. Ta lisas, et äsja lõppenud oksjonil olid esindatud ning tegid pakkumisi väga erinevad põlevkiviõlist huvituvad firmad, mis lisab enampakkumise tulemustele usaldusväärsust ja asjakohasust.

Narva Elektrijaamad on üks kolmest Eestis tegutsevast põlevkiviõli tootjast. Õlitehase kogutoodang on orienteeruvalt 120 tuhat tonni aastas, mis moodustab umbes 30 protsenti Eestis toodetud põlevkiviõlist. Narva Elektrijaamade õlitehase toodangust müüdi juulis juulis toimunud esimese oksjoni käigus 64 tuhat tonni ning tänasel oksjonil 17,5 tuhat tonni. Peale selle jääb elektrijaamade omatarbest üle veel ligikaudu 10 tuhat tonni põlevkiviõli, mis müüakse tehase tootmisvõimaluste piiratuse tõttu pärast aktiivset kütteperioodi ehk 2006. aasta maikuus.

Lisainformatsioon:
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]


Lisainfoks:

Põlevkiviõli ja masuudi müügihindade võrdlus alates 01.01.2005NB! Graafik ei sisalda tänase oksjoni tulemusi.