Iseteenindus

Eesti Energia peamised tegevusnäitajad juulis 2005

29.08.2005

Juulikuu jooksul sõlmiti Eesti Energia kontserni kuuluva OÜga Jaotusvõrk uute liitumiste väljaehitamiseks 350 lepingut, 2004. aasta juulis oli sama näitaja 338. Käesoleva aasta juuli lepingutest sõlmiti 155 juriidiliste isikute ja 195 üksikisikutega. Kokku ehitab Eesti Energia juulis sõlmitud lepingute põhjal uusi võrguühendusi 18 980 tuhande ampri ulatuses. 2004 .a. juulis oli lisandunud uusi võrguühenduse ampreid 15 527.

Eesti Energia elektrienergia netotoodangu maht oli juulis 584 GWh, kahanedes võrreldes möödunud aasta juulikuuga 40 GWh võrra ehk 6% seoses ekspordi, kodumaise müügi ning võrgukadude langemisega.

Elektrienergia kodumaised võrgukaod vähenesid võrreldes möödunud aasta juulikuuga 0,06% võrra. Käesoleva aasta juulikuu kaod (kõrge-, kesk- ja madalpinge võrkudes kokku) moodustasid 11,15%, 2004. aasta juulis oli sama näitaja 11,21%.

Elektrienergia eksport kahanes 15%, kahanemise põhjus oli Venemaa põlevkivi ümbertöötlemisteenuse lepingu lõpetamine, eksport Lätti kasvas võrreldes möödunud aasta juulikuuga 29%.

Soojusenergia netotoodang käesoleva aasta juulis oli 37 GWh, kasvades võrreldes eelmise aasta juulikuuga 4% protsenti seoses soojustrasside remondiseisakute lühenemisega.


Lisainformatsioon:
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]