Iseteenindus

Eesti Energia investeeris majandusaasta esimese kolme kuuga üle viiesaja miljoni krooni

10.08.2005

Majandusaasta esimese kolme kuuga investeeris Eesti Energia elektrivõrkudesse 453 miljonit krooni, sellest uute klientide elektrivõrguga liitmiseks 172 miljonit. Elektri tootmisse investeeriti esimesel kvartalil 80 miljonit krooni.

Eesseisvad tähtsaimad investeeringuprojektid on seotud elektrienergia ülekandevõrgu arendamisega strateegiliselt tähtsal Tallinn - Narva suunal. Olulisim käigus olev projekt on Baltimaade ühe suurima – Balti 330 kilovolti alajaama – rekonstrueerimine, kvartali mahukaim aga Tartu 110 kilovolti jaotla renoveerimine.

“On selge, et ühiskond väärtustab üha enam puhast keskkonda, mistõttu vastavad nõuded muutuvad üha karmimaks. Seega oleme energia tootmise poolel investeerimisstrateegia koostamisel arvestanud eriti tänaste ning tulevikus seatavate normide täitmisele,” kommenteeris Eesti Energia investeeringuid kontserni finantsdirektor Sandor Liive. “Värskeima sündmusena Eesti Energia keskkonnahoiule suunatud investeeringutest võib välja tuua näiteks Iru Elektrijaamas käivitunud madalate lämmastikoksiidi sisaldavate heitmetega põletite paigaldamise,” lisas ta.

Kaod elektrienergia jaotusvõrgus, mis on võrkude efektiivsuse üks olulisemaid näitajaid, paranesid esimese kvartaliga taas, vähenedes 0,5 protsenti. 2005/06. majandusaastal tervikuna jätkatakse elektrivõrkude kadude vähendamist läbi pikaajalise investeerimiskava elluviimise. „Majandusaasta lõpuks ootame jaotusvõrgu kadude vähenemist alla kümne protsendi tasemeni,“ avaldas Liive lootust.

2005/2006. majandusaastal plaanib Eesti Energia investeerida kokku ligi 2,45 miljardit krooni, millest põlevkivi tootmisse paigutatakse 12%, energiatootmisse 22%, elektrienergia ülekandesse 30%, elektrienergia jaotamisse 29% ja toetavatesse ärivaldkondadesse 7%.

Lisainformatsioon,
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM:56 625 888
e-post: [email protected]