Iseteenindus

Elektrivõrgu rikkest andke teada SMS-iga lühinumbrile 1343

01.01.2002

Selleks, et Eesti Energia saaks hakata kiiresti riket kõrvaldama, peaks rikketeade sisaldama järgmisi andmeid:

1. Elektrikatkestusega objekti või rikkekoha võimalikult täpne aadress
(Liinile langenud puust või katkisest elektriliinist teatades tuleks kirjeldada võimalikult arusaadavalt rikke asukohta, samuti on abiks alajaama nimi)
2. Võimalusel tuleks lisada rikke lühikirjeldus
(Näiteks: elektrit pole, puu liinil, post murdunud, juhe maas vms)
3. Rikkest teatava inimese ees- ja perekonnanimi ning kontakttelefoni number. Kui on käepärast elektrilepingunumber, lisage ka see.
(Teate edastaja telefoninumber võib olla varjatud ning see võimaldab teenindajal täiendava info vajadusel kliendiga ühendust võtta.)

Andmete järjekord teates tähtsust ei oma.

Ühe lühisõnumi saatmine maksab vastavalt kõneoperaatori hinnakirjale 3 krooni.

Korrektselt sisestatud teate puhul saabub SMS-i saatjale ka vastus info kättesaamisest.

Lisaks SMS-ile 1343 saab elektririketest jätkuvalt teatada:

  • helistades telefonil 1343 (kõneminuti hind vastavalt kõneoperaatori hinnakirjale)
  • Eesti Energia kodulehel www.energia.ee
  • e-maili teel aadressile [email protected]
Eesti Energia kodulehe avalehel on ka ülevaade ettevaatusabinõudest ning juhised käitumiseks elektririkke ajal.