Iseteenindus

Kogu Eesti saab uue elektrivõrgu juhtimissüsteemi

09.08.2005

Allkirjastatud lepingu alusel vahetatakse välja Põhivõrgu senine SCADA (Supervision, Control and Data Acquisition) süsteem, mille abil toimus Eesti elektrisüsteemi juhtimine alates 1999-ndast aastast. SCADA koosneb serveritest ja elektrisüsteemi seireks ning juhtimiseks vajalikust tarkvarast.

“Senine SCADA süsteem on kuue töös olnud aastaga meie mahtude ja nõuete juures väikeseks jäänud,” kommenteeris uuendusprojekti vajalikkust Põhivõrgu juhataja Henn Jõe. Ta lisas, et hetkel toimiva süsteemi projekteeritud maht on tänaseks ligi 40 protsendi ulatuses ületatud. Nõuded elektrivõrgu juhtimissüsteemile aina kasvavad, kuna uued alajaamad on kaugjuhitavad ning andmete edastuse maht tänu kaasaegsele digitaalsele tehnikale on suurem. Mahtu kasvatavad ka tuuleparkide liitumine, üksikute seadmete juhtimise vajadus ning koostöö naaberriikide elektrisüsteemidega.
“Uuendatud SCADA peaks rahuldama Põhivõrgu vajadusi vähemalt aastani 2013,” selgitas Jõe. Projekti teostajaks on General Electric Energy Management Services Inc USA-st ning ettevõtmise kogu maksumuseks ligikaudu 36 miljonit krooni. Projekti lõpptähtaeg on detsember 2006.

2003. aastal alustatud SCADA uuendamise projekti hulka kuulub nii Tallinnas asuva juhtimissüsteemi tarkvara praeguse versiooni ja valdava osa riistvara uuendamine kui ka Kiisal paikneva piiratud võimalustega varujuhtimiskeskuse muutmine täismahuliseks juhtimiskeskuseks. Projekti tulemusena saab võimalikuks kahe keskuse sünkroonne töö ning vajadusel üksteise asendamine. See olukord minimeerib võimalust, et elektrisüsteemi dispetšerjuhtimine Eestis mingil ajahetkel avarii tõttu ei toimi.

SCADA süsteemi jaoks toimub alajaamades spetsiaalsete seadmete abil pidev vajalike andmete kogumine ning nende edastamine. Süsteemis saabuvad andmed töödeldakse ning info edastatakse dispetšerile sobilikus vormis arvutiekraanile. Selle info põhjal teostabki dispetšer energiasüsteemi reaalajas juhtimist, näiteks lülitab sisse või välja seadmeid, reguleerib pinget, tuvastab rikkeasukohad ja iseloomud ning jälgib üldiselt elektrisüsteemi toimimist. Lisaks sellele toimub SCADA abil suhtlemine naaberelektrisüsteemidega Leedus, Lätis ja peale Estlinki merekaabli valmimist ka Soomes.Lepingu allkirjastajateks on Henn Jõe OÜ Põhivõrk juhataja ja Perry M. Genovese General Electric Energy Management Services Inc. peadirektor.

Lisainformatsioon,
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888