Iseteenindus

Elektrivõrgu rikkest saab nüüd teada anda ka SMS-i teel

30.07.2005

Rikke SMS on mõeldud uueks lihtsaks teavituskanaliks, mille kaudu kliendid saavad Eesti Energiale märku anda neid puudutavast elektrikatkestusest või silma hakanud rikkest elektriliinidel.

Numbrile 1343 saadetav rikketeade peab sisaldama järgmisi andmeid:

  1. Rikkest teada andva inimese kontakttelefoni number. See on vajalik, kuna osade telefonide numbrid on varjatud ning teenindaja ei saa täiendava info vajadusel kliendiga ühendust võtta.
  2. Teate saatja ees- ja perekonnanimi
  3. Elektrikatkestusega objekti täpne aadress (võimalusel elektrilepingu number). Liinile langenud puust või katkisest elektriliinist teatades tuleks kirjeldada võimalikult selgelt rikke asukohta.
  4. Võimalusel tuleks lisada rikke kirjeldus
  5. Kui on teada, siis ka alajaama nimi, millest elektriühendus on katkenud.

Mida korrektsem ja täpsem on saadetud SMS, seda kiirem on selles sisalduva info edastamine ning tööde algus katkestuse kõrvaldamiseks. Andmete järjekord lühisõnumis teate kohale jõudmise jaoks tähtsust ei oma.

Võimalus elektrikatkestusest SMS-i teel teada anda sai loodud klientide mugavuse suurendamiseks ning leevendamaks ulatuslike elektrikatkestuste ajal koormust klienditelefonile.
“Käesoleva aasta jaanuaritorm näitas ilmekalt, et vaatamata maksimaalse võimsusega töötanud klienditelefonile oli inimestel siiski raskusi oma riketest teada andmiseks ettevõttega ühenduse saamisel,” kommenteeris rikke SMS-i vajalikkust Eesti Energia müügitoeosakonna juhataja Priit Tampere. “SMS on kiire ja lihtne võimalus oma info ettevõttele edasi anda ning korrektselt sisestatud teate puhul saabub inimesele ka vastus, et tema info on kohale jõudnud ning olukorda hakatakse lahendama,” lisas Tampere.

EMHI andmetel võib käesoleval nädalavahetusel üle Eesti ette tulla äikest, tugevat tuult ja sadu, mis võib endaga kaasa tuua ka elektrikatkestusi. Eesti Energia üksused on kõrgendatud valmisolekus.

Elektrikatkestustest ning liinidele langenud puudest ja katkistest liinidest palume Eesti Energiale teada anda SMS-i teel numbrile 1343, e-posti teel aadressile [email protected], Eesti Energia kodulehel www.energia.ee või helistades telefonil 1343.

Eesti Energia kodulehel www.energia.ee on olemas ülevaade ettevaatusabinõudest ning juhised käitumiseks elektririkke ajal.