Iseteenindus

Eesti Energia emiteeris kommertspabereid Soome turul

20.07.2005

Käesoleval nädalal toimus möödunud aasta lõpus algatatud kommertspaberite emiteerimise programmi raames esimene emissioon Soome institutsionaalsetele investoritele, mille käigus emiteeriti kommertspabereid mahus 20 miljonit eurot (313 miljonit krooni) tähtajaga neli kuud, intressiks kujunes 2,243%.

Eesti turul on Eesti Energia aastatel 1997-2002 teinud 35 kommertspaberite emissiooni kogumahus 2,2 miljardit krooni. Eesti Energia finantsspetsialist Anneli Ivanov rääkis, et seekord otsustas Eesti Energia Soome turu kasuks, kuna Soome turul on investoritele makstav preemia väiksem ehk ettevõttele on emiteerimine odavam, likviidsus on kõrgem, on võimalik emiteerida suuremas mahus kui Eesti turul ning puuduvad emissiooniga seotud lisakulud.

“Kommertspaber on hea vahend likviidsuse juhtimisel, olles soodsam kui arvelduskrediit,” selgitas Anneli Ivanov. Ta lisas, et käesoleva kommertspaberite emissiooni tulemusena langes Eesti Energia võlaportfellikaalutud keskmine intressimäär 0,2 protsendipunkti võrra.

Kommertspaberite emissioonist laekunud raha kasutab Eesti Energia oma käibekapitali vajaduse katmiseks. Järgmine kommertspaberite emissioon Soome turul toimub tõenäoliselt oktoobris-novembris.

Lisainformatsioon:

Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]