Iseteenindus

ASi Narva Elektrijaamad 2004/2005 majandusaasta aruanne

21.06.2005

AS Narva Elektrijaamad väljastas 2004/05. majandusaastal 8558 GWh elektrienergiat, mis on 2 % rohkem kui eelmisel majandusaastal. AS Narva Elektrijaamad tootis ligikaudu 95 % kogu Eestis väljastatud elektrienergiast.

Soojusenergiat väljastas AS Narva Elektrijaamad 796 GWh.

2004/05. majandusaasta investeeringute maht oli 611 mln. kr. Tähtsaimateks investeeringuprojektideks olid elektrijaamade plokkide renoveerimine, reservkatlamaja ehitus ja suitsugaaside pidevmonitooringu rajamine.

2004/05. majandusaastal toodeti 121 tuh. tonni põlevkiviõli, mis on 19% rohkem kui eelmisel majandusaastal.
Käesoleva aasta jaoks AS Narva Elektrijaamad korraldas konkurssi partnerite leidmiseks Eestis põlevkiviõli kui kütteõli hulgimüügiks Eesti Vabariigi territooriumil. Selle tulemusena kvalifitseeriti 7 partnerit (Viru Õlitööstus AS, Select Oil OÜ, Mark Oil OÜ, AS Devistar, Evail Oil OÜ, Saurix Petroleum AS, Faltex Trade OÜ) põlevkiviõli müügiks lõpptarbijatele.

AS Narva Elektrijaamad müüb enampakkumise teel kvalifitseeritud partnerite vahendusel järgmisel kütteperioodil kohalikul turul kuni 70 000 tonni summarõli.
Oksjoni algtootjahind on 1990 EEK/t.


Lisainformatsioon:

Karina Miksjuk
Avalike suhete spetsialist
AS Narva Elektrijaamad
Tel. 56 366 130