Iseteenindus

EE klientide virtuaalne teenindus Internetis on alanud edukalt

09.09.2000
Eesti Energia veebipõhine teenindus saab praegu keskmiselt 500 päringut päevas. Veebipõhist teenindust saavad kasutada inimesed, kes on sõlminud EEga kirjaliku ostu-müügi lepingu ning on samal ajal ka internetipanga kliendid kas Hansa- või Ühispangas. Juunikuust alates saavad EE kodukliendid hanza.netis või U-Netis:
    vaadata oma lepingutingimusimuuta ja edastada EE Teeninduse virtuaalteeninduse sektorile oma kontaktandmeid (postiaadress, kontakttelefon)olla kursis oma makstud või võlguolevate arvetegajälgida makseraamatuga tehtud maksete laekumist. Makseraamatu viitenumbri sisestamisel näeb klient, millise näiduni ta EE andmetel maksnud on.saata oma ettepanekud, pretensioonid jmt Teeninduse virtuaalteeninduse sektorissesisestada elektriarvesti näite. Kliendile tuletatakse meelde järgmise näidu teatamise kuupäev, kui näit on kokkulepitud ajal ununenud teatamata.vaadata oma tarbimiskoha kohta baasinfot ja teatada oma teistest tarbimiskohtadest, mida pole osatud ühe ja sama kliendiga siduda, näit korter Tallinnas, maja Raplas ja suvila Saaremaal. Seejärel seotakse need tarbimiskohad selle kliendiga ning edaspidi kuvatakse kliendile informatsioon kõikide temaga seotud tarbimiskohtade kohta.
EE veebipõhine teenindus saab praegu keskmiselt 500 päringut päevas. Esimesena e-teenuseid pakkuvatest firmadest juurutab EE e-teenuse õiguste volitamist. EE koduklienti, kellel on olemas Hansa- või Ühispanga internetiteenuse leping, saab volitada e-teenus toiminguid tegema kellegi teise nimel, näit vanaema võib volitada lapselast vaatama oma arveid, sisestama näite ja tulevikus ka maksma. Esialgu toimub volituse vormistamine klienditeenindustes, oktoobrist alates saab volitust vormistada ka elektroonsel teel. Silmas tuleb pidada, et nii volitajal kui ka volitataval peab EEga olema sõlmitud kirjalik ostu-müügileping. Lepinguid saab sõlmida kõigis EE klienditeenindustes üle Eesti. Kristina Sanin
EE AS Teenindus, teabejuht
tel 625 4804, 514 7054
[email protected]