Iseteenindus

Balti Elektrijaamas toimub seadmete renoveerimine

30.05.2005

Evitatud tsirkuleeriv keevkihttehnoloogia ja turbiiniseadmete renoveerimine on võimaldanud tõsta seadmete töö efektiivsust, vähendada oluliselt Balti Elektrijaama suurtest põletusseadmetest eralduvate saasteainete heitkoguseid välisõhku.

Uute seadmete kasutuselevõtt võimaldab täielikult loobuda sooja ja elektri tootmisest Balti Elektrijaama I–III järjekorra seadmetel, mis on käidus olnud juba alates 1959.aastast ning oma ressursid ammendanud. Selle aja jooksul on toodetud 268 781 GWh elektrienergiat ja 47 828 GWh soojusenergiat.

30. mail 2005 kell 12.00 I–III järjekorra seadmed seisati ning soojus- ja elektrienergia tootmine nendel seadmetel lõpetati.

Balti Elektrijaama esimese kolme järjekorra tootmise lõpetamise tulemusena töökohtade arv vähenes 162 võrra, nendest 80 töötajad töötasid määratud tähtajaks sõlmitud töölepingute alusel, ülejäänud olid alalised töötajad, nendest kuuekümne viiel töötajal on õigus vanaduspensionile või soodustingimustel vanaduspensionile. AS Narva Elektrijaamad tegi kõik võimaliku, et koondamise alla satuks võimalikult vähe töötajaid, kes ei ole veel pensioniikka jõudnud ning kellega on töölepingud sõlmitud määramata ajaks.

2001.aastal asutatud sihtasutus Narva Elektrijaamade Sotsiaalfond ja AS Narva Elektrijaamad kirjutasid 2004.aasta augustis alla sotsiaalplaanile, milles leidsid kajastamist koondamise käigus vabanevale tööjõule osutatava abi liigid ja ulatus.


Lisainfo:

Karina Miksjuk
Avalike suhete spetsialist
Tel. 56 366 130, 71 66 130

Aksel Ers
Balti Elektrijaama juhataja
Tel. 71 66 202