Iseteenindus

Iru Elektrijaam vähendab keskkonnamõjusid ja tõstab konkurentsivõimet

23.05.2005

Konsultandi leidmiseks korraldati rahvusvaheline riigihange, mille võitis konsortsium Enprima Ltd, PriceWaterhouseCoopers AS, Enprima ESTIVO AS, kelle rolliks on tehnilise abi osutamine madalate NOx-heitmetega põletite paigaldamiseks ja rekonstrueerimistööde läbiviimiseks vajaliku investeeringuprojekti ettevalmistamine ning selleks kõikide vajalike uuringute läbiviimine. Uuringute ja investeeringuprojektiga luuakse eeldus rahastamisotsuse langetamiseks projekti finantseerimiseks Ühtekuuluvusfondist (Cohesion Fund) ning hilisemate projekteerimis- ja ehitustööde tõrgeteta elluviimiseks.

"Kogu projekti eesmärgiks on Iru soojuse- ja elektri koostootmisjaama konkurentsivõime tõstmine Tallinna ja Maardu soojusenergia turul, võttes kasutusele efektiivse uue põlvkonna kütusepõletamise tehnoloogia," selgitas projekti tähendust Iru Elektrijaama direktor Toomas Niinemäe.
Lõpptulemusena väheneb oluliselt lämmastikoksiidi heitmete kogus atmosfääri ja tõuseb energiatootmise efektiivsus, mis võimaldavad hoida tarbijatele soojusenergia hinna stabiilsena pikema perioodi jooksul, lisas Niinemäe

Tehnilist abi finantseeritakse kuni 75% ulatuses Euroopa Liidu fondidest. Projekti ettevalmistus toimus koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskuse, Rahandus- ja Keskkonnaministeeriumi ning Eesti Energia spetsialistidega.

Eesti Energia kontsernis tegutsev Iru Elektrijaam on soojuse- ja elektrienergia koostootmisjaam, mis töötab alates 1978.a. Jaama käes on ca 50% Tallinna ja ca 100% Maardu soojusenergia tootmise turust ning ta varustab AS Tallinna Kütte poolt renditud soojusvõrkude kaudu soojusenergiaga Tallinna Lasnamäe ja Kesklinna piirkonda ning Maardu linna. Elektrienergia müüakse elektrienergiasüsteemi OÜ Põhivõrk kaudu.


Lugupeetud ajakirjanikud,

Olete oodatud projekti pidulikule allkirjastamisele täna kell 15.00 Eesti Energia ASi Iru Elektrijaamas, Peterburi tee 105, ruumis nr 316. Kohal on lepingu osapoolte esindajad, kes on valmis vastama ka teie küsimustele.
Osalemissoovist palume elektrijaama sissepääsuõiguste tagamiseks teada anda Eesti Energia pressiesindajale (tel 71 52 255, e-post [email protected]).Lisainformatsioon:

Leida Uibo
Iru Elektrijaama arengu ja projektijuhtimise teenistususe peaspetsialist
Tel: 71 53 022
e-post: [email protected]

Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]