Iseteenindus

Eesti Energia 2004/2005. majandusaasta äritulud olid 6217 miljonit krooni

10.05.2005

Majandusaasta tulemusi mõjutasid enim kasvanud kodumaine elektrimüük ja eksport ning efektiivsuse tõus. "Eesti Energiale oli möödunud majandusaasta edukas. Kodumaine elektrimüük kasvas 4,3% ja ekspordikäive ületas esmakordselt 500 miljoni krooni piiri, vähendasime võrgukadusid ja suurendasime tootmise efektiivsust. Samas on majandusnäitajaid, millega me jääme endiselt alla Euroopa Liidu teistele energiaettevõtetele," kommenteeris Eesti Energia majandustulemusi ettevõtte finantsdirektor Sandor Liive. "Näiteks möödunud majandusaastal saavutatud investeeritud kapitali tootlus 5,5% jääb keskmiselt kaks korda alla Euroopa energiaettevõtete samale näitajale," lisas Liive.

2004/2005. majandusaastal kasvas Eesti Energia elektri müük 4%. Kodumaine elektrimüük kasvas võrreldes eelmise aastaga 245 GWh ehk 4,3%, moodustades 5 947 GWh. Elektrienergia eksport oli möödunud majandusaastal 2 036GWh, kasvades eelmise aastaga võrreldes 63 GWh ehk 3,2%. Lätisse müüdi 1 391 GWh ja Venemaale eksporditi 645 GWh.

Soojusenergia müük langes 2004/2005. majandusaastaga 191 GWh (8,8%). Samas suurenes möödunud majandusaastal põlevkiviõli kontserniväline müük 38,6%, jõudes113 tuhande tonnini. Põlevkiviõli konkurentsivõimet tõstavad jätkuvalt kõrged kütusehinnad maailmaturul.

Eesti Energia kontsern investeeris 2004/2005. majandusaastal 2,5 miljardit krooni. Oluliselt suurenesid investeeringud elektrivõrku, need moodustasid 63% kõikidest investeeringutest. Energiatootmise valdkonna suurima investeeringuna alustasid Narvas tööd uued keevkihttehnoloogial põhinevad energiaplokid. Lõppenud majandusaastal tootsid uued plokid ligi 1,5 TWh elektrit, mis on veerand kogu Eesti elektritarbimisest.

2005/2006. majandusaastal on Eesti Energia investeeringute fookuses jätkuvalt elektrivõrgud. Samuti planeeritakse investeerida keskkonnahoiu projektidesse kõigis ettevõtte tegevusvaldkondades. Investeeringute kogumahuks kujuneb 2,45 miljardit krooni. Suurimateks investeeringuobjektideks on Narva Elektrijaamades uue tuhaärastussüsteemi ehitamine, samuti uue 330 kV ülekandeliini ehituse käivitamine Kiisa ja Balti alajaamade vahel.

2004/2005. majandusaasta lõpu seisuga on Eesti Energial pikaajalisi võlakohustusi 4,8 miljardit krooni.

Täpsema ülevaade Eesti Energia eelmise majandusaasta esialgsetest auditeerimata tulemustest on lisatud materjalis. Eesti Energia auditeeritud majandustulemused selguvad juuni lõpus.


Lisainformatsioon,

Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: (+372) 71 52 255
GSM: (+372) 56 625 888
e-post: [email protected]