Iseteenindus

Vähenenud kaod ja kütusekulu tõstsid Eesti Energia efektiivsust

06.05.2005

Elektrivõrkude üheks efektiivsuse olulisimaks näitajaks on kaod elektrienergia jaotusvõrgus. Kadude ajalooline trend majandusaastate võrdluses on selgelt alanev. Kunagine 19,5 % Jaotusvõrgu elektrikadu suudeti möödunud majandusaastal viia juba 10,2% tasemele, mis on seni Eesti Energia parim tulemus. Võrreldes 2003/04 majandusaastaga võimaldas võrgukadude vähendamine säästa hinnanguliselt 58 GWh elektrienergiat, mis on koguseliselt võrdne elektriga, millega trammid ja trollid saavad Tallinnas ligi 2 aastat sõidetud.

Kulude optimeerimisele ja elektrisüsteemi efektiivsuse tõusule aitab kindlasti kaasa Eesti Energia sihikindel investeerimispoliitika. Viimastel aastatel on investeeringutes suur osakaal olnud elektri ja sooja tootmise renoveerimisel. Möödunud majandusaastaga võib valdava osa Narva Elektrijaamades on uute keevkihttehnoloogial põhinevate katelde ümberehitustöödest lugeda lõppenuks.

Tänu uute keevkihttehnoloogial põhinevate energiaplokkide kasutusse tulekule vähenesid oluliselt elektri tootmisel tekkivad kütusekulud ja suurenes tootmise keskkonnasõbralikkus. Varasemaga võrreldes suurenes kütuse kuluefektiivsus elektrienergia tootmisel 3 %, mis tähendab üle 46 miljoni krooni tehnoloogilise kütuse kokkuhoidu.

Tootmise kõrvalt on järjest enam tegeletud ka kõrgepinge ning kesk- ja madalpinge võrkude uuendamisega. Järjepidev investeerimistöö on kindlasti üks peamisi tegureid, mis aitas kaasa näiteks avariiliste rikete arvu vähenemisele. Jaotusvõrgus oli möödunud majandusaastal ligi 1000 avariilist riket vähem, kui varasemal aastal. Võrreldes kolme aasta taguse seisuga on avariiliste rikete arv madal- ja keskpingevõrgus ja seega ka Eesti Energia klientide jaoks vähenenud rohkem kui 35 protsenti. Need näitajad ei sisalda jaanuaritormi tagajärgi, mis sündmuse erakordsuse tõttu pole varasemate aastatega võrreldav ja mida Eesti Energia käsitleb eraldiseisvalt.

Edukas investeerimistegevus ja rikete hulga alandamine on kindlasti üks tegureid, mis võimaldasid Eesti Energias möödunud majandusaastal ka tööjõukulude umbes 2,2 protsendilist vähenemist.

Eesti Energia jätkab kindlasti järgnevatel aastatel elektrisüsteemi renoveerimisega, suunates investeerimiskava fookust järjest enam elektrienergia ülekandele ja jaotusele, mis peaks aitama kaasa jätkuvale paranemisele nii rikete kui võrgukadude osas.

Eesti Energia möödunud majandusaasta tulemuste täpsem ülevaade ilmub järgmisel nädalal.


Lisainformatsioon,
Helen Sabrak

Eesti Energia pressiesindaja
Tel: (+372) 71 52 255
GSM: (+372) 56 625 888
e-post: [email protected]