Iseteenindus

Käivitus Estlinki merekaabli projekt

29.04.2005

Kolmapäeval, 27. aprillil, andis Euroopa Komisjon rohelise tee Estlinki projektile, teatades oma nõustumisest anda Estlinki merekaabli projektile erand, mille kohaselt rahastatakse merekaabli ehitus otseselt kaablit elektrienergiaga kauplemiseks kasutavate klientide poolt, mitte merekaabli lähiregioonide elektritarbijate poolt makstavast tariifist. Euroopa Komisjonilt erandi saamine oli Nordic Energy Linki aktsionäride üks peamisi eeltingimusi merekaabli projektiga edasi minekuks. Eesti ja Soome vastavad ametkonnad olid juba varem avalikustanud omapoolsed erandiotsused.

Projekti kogumaksumuseks saab olema ligi 110 miljonit eurot. Üks viiendik sellest finantseritakse aktsionäride omakapitalist, 53 miljonit eurot laenatakse Nordic Investment Bankilt ja 31 miljonit eurot SEB Eesti Ühispangalt.

"Lepingute allakirjutamine tähistab kaabli rajamise tegelikku algust," ütles sündmuse kommentaariks Marko Allikson, Nordic Energy Linki juhatuse liige. "Projekti ametlik käivitamine on eelnenud aastatepikkuste läbirääkimiste tulemus ja iseloomustab edukat koostööd Balti riikide ja Soome energiaettevõtjate vahel," lisas Allikson.

Estlink on esimeseks ühenduslüliks Balti riikide ja Põhjamaade elektriturgude vahel. See on oluline samm efektiivsema toimimise poole Euroopa energeetikas. Ühenduslülid elektrivõrkude vahel tõstavad elektrivõrkude töökindlust ja aitavad ära hoida ulatuslikke katkestusi. Ühenduslülid toetavad ka kohaliku tootmise arengut ja toovad kasu elektritarbijatele läbi konkurentsi tekitamise.

Estlink ehitatakse alalisvoolukaablina, mis ühendaks Harku 330 kV alajaama ja Espoo (Soome) 400 kV alajaama. Kaabli kogupikkus on ca 100 km, millest 70 km on merekaabel ja maakaablit 9 km Eestis ning 20 km Soomes. Merekaabli ehitus valmib praeguste plaanide kohaselt hiljemalt 2006. aasta lõpuks.

"Estlinki projekt illustreerib, kuidas ABB maa- ja merekaablite unikaalne tehnoloogia võibaidata kaasa Euroopa elektrituru arenemisele ja tugevnemisele," lausus Peter Smits, ABB elektritehnoloogia divisioni juht. "Estlinki projektis kasutatav HVDC Light tehnoloogia on tuleviku võimalused tooduna tänasesse päeva", lisas ta.

Estlinki merekaabli esmaseks eesmärgiks on varustada Põhjamaade elektriturgu Baltimaades toodetud elektriga. Hinnanguliselt hakatakse merekaabli kaudu üle kandma ligikaudu 2 TWh elektrit aastas. Projekt suurendab Baltimaade elektrivarustuskindlust ning vähendab elektrisüsteemide sõltuvust Venemaast. Estlink võimaldab elektri transiiti ja tagab alternatiivse elektri ostukanali võimaliku tootmisvõimsuste puudujäägi katmiseks.

Estlinki projekti osanikeks on Eesti Energia, Latvenergo ja Lietuvos Energija Baltimaadest ning Pohjolan Voima ja Helsingin Energia Soomest.

Lisainformatsioon:

Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: (+372) 71 52 255
GSM: (+372) 56 625 888
e-post: [email protected]