Iseteenindus

Euroopa Komisjon andis rohelise tee Estlinki merekaabliprojektile

28.04.2005

Estlinki merekaabli ehitamiseks ja hilisemaks opereerimiseks loodud AS Nordic Energy Linki aktsionärid esitasid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile Eestis ja Energiaturu Inspektsioonile Soomes taotluse, saamaks Estlinki merekaablile erandit. Erand võimaldab rahastada merekaabli ehitus otseselt kaablit elektrienergiaga kauplemiseks kasutavate klientide poolt, mitte merekaabli lähiregioonide elektritarbijate poolt makstavast tariifist. Euroopa Komisjonilt erandi saamine oli Nordic Energy Linki aktsionäride üks peamisi eeltingimusi merekaabli projektiga edasi minekuks.

“Euroopa Komisjon on oma otsusega tunnustanud Estlinki merekaabli projekti tähtsust ja selle vastavust Euroopa Liidu regulatsioonidele,” kommenteeris sündmust Marko Allikson, Nordic Energy Link juhatuse liige.

Estlink on esimeseks ühenduslüliks Balti riikide ja Põhjamaade elektriturgude vahel. Ühenduslülid elektrivõrkude vahel tõstavad elektrivõrkude töökindlustja aitavad ära hoida ulatuslikke katkestusi. See projekt on vaid algus rajamaks Euroopa liidus ühendatud elektriturgu ja rahvusvaheliseks elektriga kauplemiseks.

Estlink ehitatakse alalisvoolukaablina, mis ühendaks Harku 330 kV alajaama ja Espoo (Soome) 400 kV alajaama. Kaabli kogupikkus on ca 100 km, millest 70 km on merekaabel ja maakaablit 9 km Eestis ning 20 km Soomes. Merekaabli ehitus valmib praeguste plaanide kohaselt hiljemalt 2006. aasta lõpuks.

Estlinki projekti osanikeks on Eesti Energia, Latvenergo ja Lietuvos Energija Baltimaadest ning Pohjolan Voima ja Helsinkin Energia Soomest.


Lisainformatsioon:
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: (+372) 71 52 255
GSM: (+372) 56 625 888
e-post: [email protected]