Iseteenindus

Eesti Energia ja Saare maakonna kriisikomisjon õpivad pikaajalise elektrikatkestusega toimetulekut

21.04.2005

Õppusele on kaasatud Eesti Energia kontserni võrguettevõtjad ja klienditeenindus, peale Saare maakonna kriisikomisjoni liikmete osalevad õppusel Kuressaare Linnavalitsuse, AS Kuressaare Soojuse, AS Kuressaare Veevärgi, SA Kuressaare Haigla, AS Saare Kütuse, AS Elioni ja AS Kuressaare Sanatooriumi esindajad.

Õppus toimub osalt staabiõppusena, kuid elektrivõrgu osas toimub ka reaalne treening Eesti Energia meeskondadele, kus liinide ja alajaamade juures toimub aktiivne tegevus.

Stsenaariumi kohaselt saavad sündmused alguse ulatuslikust jäitest, mis elektiliinidele kogunedes muudab juhtmed raskeks, rebib need katki ja murrab suure raskusega maha mastid. Mitmete asjaolude kokkulangemisena katkeb kogu elektriühendus Saaremaa ja Hiiumaaga. Elektrikatkestust õppuse käigus Saaremaal ja Hiiumaal reaalselt ei toimu.

“Elekter on tarbijate jaoks väga loomulik, aga teisalt ka äärmiselt strateegiline valdkond. Karmid ilmastikuolud, mis elektrivõrku halastamatult rüüstavad, toovad kaasa raskeid tagajärgi mitte ainult võrguettevõtjale, vaid ka väga paljudele elektritarbijatele,” ütles Eesti Energia tehnikadirektor Lembit Vali. Ta lisas, et ulatuslike katkestuste puhul on kriisi likvideerimisel tegutsevate osapoolte informeeritusel ja oskuslikul koostegutsemisel tohutu väärtus “Õppuste peaeesmärgiks ongi treenida valmisolekut sarnasteks olukordadeks reaalajas,” rääkis Vali

Eesti Energia jaoks on kriisiõppuste läbitegemine pidev osa elektrisüsteemi juhtimisest, kuid lisaks elektrikatkestuste likvideerimisega seonduvale võimaldab õppus analüüsida ka paljusid muid valdkondi. Näiteks side toimimise, soojavarustuse, kanalisatsiooni ja veevärgi ning mitmeid turvalisusega seotud aspekte. Õppus annab kasulikku materjali haiglate, hotellide ja sanatooriumite jaoks, mõistmaks, milliseid probleeme ulatuslik elektrikatkestus neile põhjustab.

Saare maakonna kriisikomisjoni esimehe, maavanema kohusetäitja Hans Teivi sõnul võimaldavad õppus ja sellele järgnev analüüs saada ülevaate elektrikatkestusega kaasnevate riskide maandamiseks vajalikest meetmetest ja ressurssidest ning erinevate institutsioonide vahelisest koostööst kriisiolukorras. “Kogutav informatsioon ja omandatavad kogemused tulevad kindlasti kasuks Saare maakonna, Kuressaare linna ja erinevate asutuste kriisireguleerimisplaanide koostamisel ja täpsustamisel,” lisas Teiv.

Peale õppuse toimumist analüüsitakse sündmuste käiku põhjalikumalt ja tehakse tulemustest kokkuvõte, mida saab kasutada edasiste koostöövõimaluste parandamiseks ja saarte spetsiifikale vaatamata annab see kindlasti kasulikku materjali ka teistele maavalitsustele üle Eesti.


Lisainformatsioon:

Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: (+372) 71 52 255
GSM: (+372) 56 625 888
e-post: [email protected]

Anu Vares
Saare maavanema nõuniku kt
Tel 45 20 507
GSM 51 20 951
E-post [email protected]