Iseteenindus

Kõrgepinge elektriliinide kaitsevööndi hooldamine metsades paraneb

14.04.2005

Ühiste kavatsuste protokolli sõlmimise ajendiks sai aasta alguses Eestit laastanud torm, mille tulemusena põhjustasid eelkõige elektriliinidele langenud puud ulatuslikke elektrikatkestusi üle Eesti. Vähendamaks taolise olukorra tõenäosust tulevikus teeb Põhivõrk Riigimetsa Majandamise Keskuse ja Eesti Erametsaliiduga sel aastal tihedat koostööd elektriliinide läheduses oleva metsa seisukorra hindamisel ning vajalike raietööde ulatuse kavandamisel.

OÜ Põhivõrk juhataja Henn Jõe sõnul on koostöö RMK ja Eesti Erametsaliiduga oluline elektritarbijate varustuskindluse tagamisel. “Elektriliinid peavad olema seisukorras, mis välistab puude langemise juhtmetele, et vältida sellega kaasnevat liinide väljalülitumist ja elektrivarustuse katkemine,” sõnas Jõe. “Samas saame aru, et kaitsevööndite valimatu lagedaksraiumine on vastuolus metsade säästliku majandamise ja rohelise maailmavaate põhimõtetega. Seetõttu ongi RMK ja Erametsaliiduga koostöös lahenduste leidmine ainus mõeldav variant.”

RMK metsamajanduse osakonna turundusjuht Ulvar Kaubi tõi elektriülekandeliinide valdajaga alustatud koostöö puhul positiivsena välja ühtse ja süsteemse lähenemise, sest üle vaadatakse kõik riigimetsa läbivad kõrgepingeliinide kaitsevööndid. RMK haldab umbes 40% Eesti Vabariigi metsadest, elektriliinide kaitsevööndis asub hinnanguliselt 450 000 tihumeetrit metsa. “Meie peamine eesmärk on seda metsa mitte maha raiuda, vaid hooldada,” sõnas Kaubi. “Samas saame aru häireteta elektriülekande tagamise olulisusest ning vajadusest teha kriitilisemates kohtades ka läbimõeldud raietöid,” lisas ta.

“Erametsaliidu liikmete huvi on metsi säästlikult majandada. Saame selgelt aru võrguettevõtja probleemidest ning tahame igati oma võimaluste piires kaasa aidata nende lahendamisele. Samas tuleb liinide hooldamisel tagada ka metsaomanike õiguste arvestamine. Kindlasti on tänane sündmus hea uudis ligi 50 000 metsaomanikule, kellel on oma maadel ja metsades elektriliinide talumiskohustus,” ütles allkirjastamise kommentaariks Eesti Erametsaliidu esimees Jaanus Aun.

OÜ Põhivõrk on Eesti Energia kontserni kuuluv äriühing. Ettevõte on 5200 kilomeetri 110 – 330 kilovoldi elektriülekandeliinide valdaja Eestis. Põhivõrk kannab elektrit üle elektrijaamadelt jaotusvõrkudele ja suurtarbijatele, ühendades Eesti elektrisüsteemi naaberelektrisüsteemidega ja tagades Eesti elektrienergia bilansi.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusipuhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust.

Eesti Erametsaliit on metsaomanike esindusorganisatsioon, kelle eesmärgiks on oma liikmete huvide kaitse metsaressursside säästlikul majandamisel.


Lisainformatsioon,

Väino Milt
OÜ Põhivõrk liinide käiduekspert
Tel: 71 51 211

Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]