Iseteenindus

Jaotusvõrk ja Põhivõrk peavad võrguteenuste kvaliteedinõuete sätestamist positiivseks sammuks

15.03.2005

Määrus sätestab kõigile võrguettevõtjaile (Eestis on 40 tegevusloaga võrguettevõtet) ühtsed nõuded võrguteenuse kvaliteedi osas. Muude tingimuste hulgas näeb eelnõu ette võrguettevõtja poolt võrgus tekkinud elektrikatkestuse tõttu lepingu rikkumise eest trahvi maksmise. Eelnõus on kasutatud sama põhimõtet ja trahvimäärasid, mis elektrivõrguettevõtjate võrguteenuse osutamise tüüptingimuste kohaselt kehtivad Eesti Energia klientidele juba alates 01.märtsist 2005.

Trahvi maksab võrguettevõtja kliendile kuu aja jooksul arvestades katkestuse lõppemisest. Trahviraha ei kanta kliendi arvele eraldi vaid arvestatakse maha järgmise kuu võrguteenuse arvest.

Võrguettevõtjad peavad selliste tingimuste sätestamist kliendi jaoks väga oluliseks. “Hinnatõusuga peab kaasnema ka teenuse kvaliteedi tõus ja vastutuse suurenemine kliendi ees”, on Jaotusvõrgu juhataja Margus Uudam seisukohal.

Kaie Saar
Kommunikatsioonijuht
OÜ Jaotusvõrk
71 54 340, 51 77 185
[email protected]