Iseteenindus

Avatakse Tallinna elektrivarustuse üks tähtsaim objekt

04.03.2005

Harku alajaam on viimase kümnekonna aasta jooksul ainus täiesti uus 330 kV kõrgepingega alajaam, mis Eestis on ehitatud. Investeeringud elektrivõrku tähendavad enamasti olemasolevate seadmete uuendamist ja kaasaegsemate vastu vahetamist, Harku alajaama puhul on tegemist aga algusest lõpuni uue ehitisega, mille valmimine võimaldas Tallinnast ära kaotada vana, ligi 40 aasta vanusel tehnikal toimiva Veskimetsa 220 kV alajaama.

“Põhivõrk on võtnud eesmärgiks linnade elektrivõrgu arendusprojektides arvestada aina enam linnamiljööga,” kommenteeris uue objekti valmimist Henn Jõe. “Aastaid tagasi linnadesse elamurajoonide vahele ehitatud kõrgepingealajaamad muudetakse linnatingimustega sobivamaks või viiakse linna südamest välja, nii nagu Harku alajaama puhul sai tehtud,” täiendas Jõe.

Põhivõrk ja Jaotusvõrk investeerisid Tallinna ja linna lähiümbruse kasvavale asustusele parema kvaliteediga võrguteenuse pakkumiseks ja ettevõtetele tootmise arendamiseks lisavõimsuse tagamiseks ligikaudu 125 miljonit krooni uue alajaama ehituseks ja lisaks veel 25 miljonit krooni alajaama uue trafo jaoks.

Harku alajaam võimaldab tänu suuremale pingele kanda järjest arenevasse Tallinna piirkonda üle varasemast suuremaid elektrivõimsusi, olulist tuge saab juurde Tallinna varustuskindlus. Jaotusvõrgu poolel võimaldab valminud Harku alajaama 110/20 kV osa Harku vallas (Liikva, Vääna, Viti, Suurupi, Vääna-Jõesuu, Muraste külades) ühendada elektrivõrku uusi tarbijaid. Harku alajaama paigaldatud 110/20 kV trafod võimaldavad kasutusele võtta 20 kV nimipinge, millega saab üle kanda rohkem elektrienergiat kui 10 kV pingel, vähenevad võrgukaod ja kaob vajadus teha investeeringuid üha suureneva elamuehituse tõttu ammenduva 10 kV elektrivõrgu läbilaskevõime suurendamiseks.

Järgmise sammuna kavandab Jaotusvõrk Harku valla elanike elektrivarustuse parandamiseks Liikva külla 20/10 kV jaotusalajaama ehituse, mille peamine ülesanne on Tabasalu 110/10 kV alajaama koormuse vähendamine.

Harku alajaama ehitusleping sõlmiti 2003 aasta septembris ning objekt pingestati lõplikult 13. jaanuaril 2005. Harku alajaama peatöövõtja on AS Siemens, peamised alltöövõtu teostajad AS FKSM ja AS Siemens Elektroservices.
Harku alajaam on ühendatud kõrgepingeliinidega Kiisa 330 kV alajaamaga ja Keila, Kadaka ning Veskimetsa 110 kV alajaamadega, mis teeb alajaamast Tallinnani jõudva elektriühenduse strateegilise objekti. Tulevikus saab Harku alajaam olema Estlinki merekaabli ühenduseks Eesti poolelt.

Lisainformatsioon,

Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: (+372) 71 52 255
GSM: (+372) 56 625 888
e-post: [email protected]