Iseteenindus

Jaotusvõrk alustab alajaamade rüüstamisest tingitud kahjude väljamaksmist

15.02.2005

OÜ Jaotusvõrgu juhtkond otsustas 1.veebruaril, et ettevõte hüvitab võrguettevõtja elektripaigaldise rüüstamisest tulenevad kahjud ettevõtte klientidele.

Täna kogunenud kahjunõuete komisjon otsustas, et seoses eelmise aasta septembrist novembrini alajaamade rüüstamisega klientidele tekkinud kahjude hüvitamiseks laekunud 61-st avaldusest hüvitada 30 (summas 336 189) ja 31-lt hüvitise taotlejalt palutakse veel täiendavalt tõendavaid dokumente. Tänaste andmete põhjal on suurim hüvitis ühele kliendile 130 000 krooni.

"Vabandame kõigi oma klientide ees, kellele Jaotuvõrgu poolne pikale veninud kahjunõuete käsitlemine on põhjustanud aja- ja närvikulu. Soovides olla kliendile paremaks partneriks, peame olema valmis klienti rohkem kuulama ja võtma suuremat vastutust," rääkis OÜ Jaotusvõrk juhataja Margus Uudam.

Kahjunõuete läbipaistvamaks käsitlemiseks on Jaotusvõrk moodustanud erikomisjoni, kuhu kuuluvad esindajad Tarbijakaitsest, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Jaotusvõrgust ja Eesti Energiast. Kui klienti ei rahulda Jaotusvõrgu esialgne hinnang kahjunõude osas, on inimesel võimalik pöörduda asja täiendavaks läbivaatamiseks ja otsustamiseks nimetatud komisjoni poole. Erikomisjoni moodustamisest ning otsusest klientide kahjud hüvitada on Jaotusvõrk varasemalt informeerinud ka Energiaturu Inspektsiooni.

"Meil heameel, et Energiaturu Inspektsioon on jõudnud oma aruandes antud küsimuses Jaotusvõrguga samale seisukohale,” ütles Uudam. Lisaks märkis Energiaturu Inspektsioon oma hinnangus, et pole põhjendatud "Postimehe" artiklis (21.12.04) esitatud arvamus, et elektriseadmete rikki mineku võisid põhjustada OÜ Jaotusvõrk enda töötajad elektrifaaside "sassiajamise" tõttu, kuna neutraal- ja maanduslattide varguse korral kujuneb olukorra faasides ebastabiilseks ning ülepinge võib tekkida sõltumata võrguettevõtja poolt tehtavatest lülitamistest.

Möödunud aasta sügisel rüüstati Tallinnas 12 Jaotusvõrgu alajaama, millest tulenevalt esines mitmetes piirkondades elektrikatkestusi ja pingekõikumisi. Jaotusvõrgule on seoses alajaamades toimunud vargustega esitatud kuuskümmend üks pinge kõikumisest tingitud kahjunõuet kogusummas ligikaudu 700 000 krooni. Summa on esialgne, kuna mitmed kliendid olid arvestanud avaldust tehes oma kodutehnika tervikmaksumusega, mitte remondiarvega, mille kompenseerimist Jaotusvõrgult oodatakse. Konkreetne taotletud ja kompenseeritav summa selgub peale kõigi taotluste läbivaatamist ja täiendavate materjalide laekumist.

Lisainformatsioon,

Kaie Saar
Jaotusvõrgu kommunikatsioonijuht
Tel: 71 54 340
GSM: 51 77 185
e-post: [email protected]

Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]