Iseteenindus

Selgunud on Estlinki merekaabli ehitaja

04.02.2005

Eesti Energia juhatuse liige Marko Allikson ütles, et konkurss oli tõsine ning otsuse langetamisele eelnenud töö väga pikk ja põhjalik. "Hankele kvalifitseerunud kaks osalejat, ABB ja Prantsuse kontsern AREVA, olid mõlemad tehniliselt väga tugevad. Kokkuvõttes sai määravaks pakkumise hind," märkis Allikson

Estlink on esimeseks ühenduslüliks Balti riikide ja Põhjamaade elektriturgude vahel. Ehitusleping konkursi võitjaga kavandatakse allkirjastada koheselt pärast Euroopa Liidult erandi saamist, mille kohaselt ehitust rahastavad merekaablit elektrienergiaga kauplemiseks kasutavad kliendid, mitte merekaabli lähiregioonide elektritarbijad.

Estlink ehitatakse alalisvoolukaablina, mis ühendaks Harku 330 kV alajaama ja Espoo (Soome) 400 kV alajaama. Kaabli kogupikkus on ca 100 km, millest 70 km on merekaabel ja maakaablit 9 km Eestis ning 20 km Soomes. Merekaabli ehitus valmib praeguste plaanide kohaselt hiljemalt 2006. aasta lõpuks.

Riigihanke pakkujad kvalifitseerusid möödunud aasta novembris ning pakkumised avati 22.detsembril. Pakkumisel osalemiseks oli oluliseks nõudeks pakkujate kogemus analoogiliste projektide teostamisel. Merekaabli ehitamiseks tegid omapoolse pakkumise ABB ja AREVA.

Estlinki merekaabli esmaseks eesmärgiks on varustada Põhjamaade elektriturgu Baltimaades toodetud elektriga. Hinnanguliselt hakatakse merekaabli kaudu üle kandma ligikaudu 2 TWh elektrit aastas. Projekt suurendab Baltimaade elektrivarustuskindlust ning vähendab elektrisüsteemide sõltuvust Venemaast. Estlink võimaldab elektri transiiti ja tagab alternatiivse elektri ostukanali võimaliku tootmisvõimsuste puudujäägi katmiseks.

Estlinki projekti osanikeks on Eesti Energia, Latvenergo ja Lietuvos Energija Baltimaadest ning Pohjolan Voima ja Helsinkin Energia Soomest.


Lisainformatsioon,

Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]