Iseteenindus

Kõigil tormi tõttu elektrita jäänud klientidel on elektrivarustus taastatud

29.01.2005

Eile kella 18-ks oli kõigi tormi käigus ja selle järel registreeritud elektrita klientide varustus taastatud. Kõik kliendid, kellel esineb veel tormijärgseid elektrivarustuse häireid, palume sellest koheselt teatada rikketelefonil 1343.

Ligi kolme nädala jooksul jätkunud tormijärgsete parandustööde käigus vahetati välja 113 kilomeetrit liinijuhet ja 111 kilomeetrit õhukaablit. Neis kohtades, kus liinile murdunud kohati sadade puude tõttu olid senised paljasjuhtmed täiesti purunenud, taastati elektrivarustus õhukaabliga, mis tavalise tuule ja keskmise tormigi puhul on oluliselt ilmastikukindlam. Jaotusvõrgu liinidele tormimurruga langenud puid loendati kokku ligi 17 000.

Vaatamata klientidele elektrivarustuse taastamisele, pole tormikahjustuste likvideerimine Jaotusvõrgu jaoks veel lõppenud. Mitmel pool tuleb korrastada kümneid kilomeetreid liine, sh paigaldada üle 350 uut masti, kuna kiirema elektrivarustuse taastamise eesmärgil teostati tööd ajutiste lahendustega.

Kokku ehitati uuesti üles 76 kilomeetrit kesk- ja madalpingeliine. Vahetati välja 2 333 murdunud liinimasti. Selline maht on umbes 40% keskmisest aasta ehitusemahust.

Tormikahjustustest tingitud liinide parandustöödel osales kokku üle tuhande inimese, sealhulgas 512 Jaotusvõrgu töötajat ja ligi 600 töötajat 39-st erinevast elektri-, ehitus- ja metsatööde ettevõttest.

Tormi poolt põhjustatu näitas kätte ka mitmed kitsaskohad nagu kliendikõnedele vastamine, klientide täpsem informeerimine rikete kõrvaldamise ajakavast ja operatiivne koostöö kohalike omavalitsustega. Nimetatud teemadele pööratakse lähiajal ka oluliselt rohkem tähelepanu.

Eesti Energia ja Jaotusvõrk tänavad kõiki oma kliente mõistva suhtumise ja kannatlikkuse eest. Samas tuleb ka ära märkida koostööpartnerite suurt panust elektrivarustuse taastamisel.

Lõplik tormikahjude likvideerimise aruanne koos lõppjäreldustega valmib järgneva nädala jooksul.


Kaie Saar
Kommunikatsioonijuht
OÜ Jaotusvõrk
71 54 340, 51 77 185
[email protected]