Iseteenindus

Uus alajaam Järvekülas parandab Tallinna ja linna lähiümbruse elektrivarustust

24.01.2005

Alajaama ehitustööd algasid 2004 aasta mais ja objekt pingestati 7.detsembril. Järveküla alajaama peatöövõtja on AS Siemens, üldehitustööde alltöövõtu teostaja on Paide MEK ja elektriseadmete paigaldustööde teostajaks - AS Siemens Electroservices.

Valminud alajaam parandab kaasaegse tehnika kasutamise abil kõige otsesemalt elektrivarustuse kvaliteeti just kodu- ja äriklientidele Kiili ja Rae valdades, samuti Järvekülas, Mõigus, Peetris, Assakul, Lehmjas, Raudalus ja Luigel, vähendades nendes piirkondades võimalikke katkestusi ja pingekõikumisi. Tööd alajaama übmruskonna elektrivõrgus veel jätkuvad. Jaotusvõrgu investeeringutest on nimetatud piirkondade ja Järveküla alajaama sidumiseks kavandatud kokku kasutada 41,5 miljonit krooni.

"Elektrivõrgu arengu planeerimisel jälgime alati ühiskonna ja majanduse arengut Eestis ning teeme oma investeeringud sellest lähtuvalt,” kommenteeris uue alajaama valmimist Põhivõrgu juhataja Henn Jõe. Ta lisas, et elektrivõrgu areng peab käima kaasas klientide vajaduste kasvamisega.

Valminud projekti eeliseks on lisaks paremale võrguteenuse kvaliteedile ka väiksemad võrgukaod tänu piirkonna üleviimisel 10 kV–lt 20 kV–le.

Tööde käigus ehitati välja nii uus 110 kV kõrgepinge osa kui ka 20 kV jaotusseade. Lisaks ehitati välja kolm jaotuspunkti ja nendevahelised magistraalkaablid. Rootsi nimalise jaotuspunkti kaudu paranes Mõigu elektrivarustus, Vägeva jaotuspunkti kaudu saavad elektri Peetri ja Järveküla piirkond, kaasaarvatud sinna kerkivad uuselamurajaoonid. Vaela jaotuspunkt on aga Luige piirkonna elanike elektrivarustuskindluse tagamiseks.

OÜ Põhivõrk on Eesti Energia kontserni kuuluv iseseisev võrguettevõtja, kelle tegevusalaks on võrguteenuse osutamine kõrgepingevõrgu kaudu. Põhivõrgu 2004. aasta investeeringute peaeesmärgiks on majanduse arenguks vajaliku võimsuse tagamine Eesti arengupiirkondades ning tarbijate elektrivarustuse kvaliteedi parandamine. Põhivõrgu 2004 aasta investeeringute kava kogumaht on 600 miljonit krooni.

OÜ Jaotusvõrk on Eesti Energia kontserni kuuluv iseseisev võrguettevõtja, kes haldab ja osutab teenust kesk- ja madalpingevõrgu kaudu Eestis. Jaotusvõrgu investeeringute kogumaht sel majandusaastal on 770 miljonit krooni.

Lisainformatsioon:

Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]