Iseteenindus

Eesti Energia nõukogu hindas seoses tormiga ettevõtte tegutsemist

19.01.2005

Eesti Energia nõukogu esimehe Urmas Sõõrumaa sõnul on põhjust tänada ka kõiki Eesti Energia kliente kannatlikkuse ja mõistmise eest tormi tagajärjel tekkinud elektrikatkestuste ajal. Eesti Energia juhatuse esimehe Gunnar Okki sõnul lubab ettevõte teha kõik, et siiani elektrita olevad kliendid saaksid oma elektrivarustuse esimesel võimalusel tagasi.

Nõukogu kiitis heaks Eesti Energia tegevused erakorralise olukorra raames ja avaldas kiitust ettevõtte töötajatele ning koostööpartneritele.

“Väga paljud inimesed on viimased kümme päeva tegutsenud varahommikust hilisööni, et tagada inimestele üle Eesti elektrivarustus,” rääkis Urmas Sõõrumaa. “Usun, et kuigi tormi erakordsus põhjustas mitmeid raskusi, on möödunud päevad kõigile elektrisüsteemis töötajatele tohutult õpetlikud,” lisas Sõõrumaa.

Okki sõnul on tänaste hinnangute kohaselt Eesti Energia tormi tagajärjel kandnud kahju ligi 30 miljoni krooni ulatuses.

Lisaks tormi raames tehtust ülevaate andmisele, tegi Eesti Energia juhatus nõukogule ettepaneku esitada riigile seaduse täiendusettepanek, mis võimaldaks liine haldavatel võrguettevõtjatel rajada elutähtsatele elektriliinidele ohtlikest puudest vabad trassid. Nimelt oli möödunud nädala riketest üle 90% põhjustatud liinidele langenud puudest.

“Loomulikult tuleb leida adekvaatne kompromiss, mis tagaks elutähtsate liinide töökindluse ka rasketes ilmastikuoludes,” kommenteeris tehnikadirektor Lembit Vali. “Meil on vaja elektriliinide töö kindlustamiseks seaduslikku alust, et meil oleks õiguspärane alus maaomanikuga kokkuleppele jõuda tähtsate liinide ümbruse hooldamise osas,” lisas Vali.

Paljude asutuste ja ettevõtete töö katkes koos elektrivarustusega. Seejuures võis tekkida oht inimeste ja loomade elule ja tervisele, samuti loomade hooldusele ja pidevale tootmisprotsessile, mis võis tekitada ka olulist majanduslikku kahju, nentis nõukogu ning kohustas Eesti Energiat kriisi käigus saadud kogemuste põhjal tegelema jätkuva kriisivalmiduse tõstmisega. Ühe ettepanekuna otsustati nõukogu koosolekul alustada koostööd võimalike partneritega leidmaks lahendusi reservtoite tagamiseks suuremate katkestuste ajal.
Samuti leidis nõukogu, et taoliste kriisiolukordade puhul tuleb edaspidi parandada infovahetust tarbijatega, võtta kasutusele täiendavaid kommunikatsioonikanaleid ning nendest tarbijaid teavitada.

Nõukogu otsustas arutatud küsimuste juurde tagasi tulla peale seda, kui tormikahjustuste tagajärged elektrivõrgus on täielikult likvideeritud ja on selgunud tormist põhjustatud kogu kahju.


Lisainformatsioon:

Helen Sabrak
Eesti Energia
Pressiesindaja
Tel: (+372) 71 52 255
GSM: (+372) 56 625 888
e-post: [email protected]