Iseteenindus

Keskpingevõrk on põhiosas taastatud kõigis maakondades

18.01.2005

Viljandimaal, Pärnumaal ja Kagu-Eesti maakondades Valgas, Võrus ja Põlvas on kokku üle 800 madalpingerikke. Kuna tormi tõttu said kõige enam kannatada Pärnu- ja Viljandimaa metsad, on murdunud puud just neis piirkondades lõhkunud ka kõige enam elektrivõrku. Ka madalpingeliinidel tuleb vahetada liinimaste ja vedada uut liini.

Kõik suuremad ja väiksemad tormijärgsed katkestused on Eesti Energia andmetel täielikult likvideeritud Järvamaal, Raplamaal, Ida- ja Lääne-Virumaal, Tallinnas, Harjumaal ja Tartu linnas, Võrumaal ja Saaremaal. Tartumaal ja Jõgevamaal on jäänud parandada veel veidi madalpingeliine.Hiiumaal jääb ühe alajaama parandamine ootama ilma külmenemist, et masinatega oleks võimalik liini all ja alajaama juurde sõita. Valgamaal on selliseid alajaamu 3. Kahe alajaama elektrivarustuse taastamine käib juba kolmandat päeva, sest väga rasketes tingimustes tuleb liin uuesti üles ehitada. Elektrivõrgu taastamine on mitmel pool Eestis keeruline, kuna maa on rohke vee tõttu raske tehnikaga ligipääsemiseks liiga pehme.

Eesti Energia paneb kõigile südamele, et vaatamata sellele, et elektrikatkestus on mõnel pool kestnud juba pikka aega ja pealtnäha võib elukoha lähedal olev liin korras olla, on kategooriliselt keelatud selleks volitamata isikutel omaalgatuslikult teha lülitusi elektriühenduse taastamiseks alajaamades või liinidel. See on väga ohtlik lülitamise sooritajale ning enam tormist kannatada saanud piirkondades on liinidel praegu tööl üle tuhande elektriku, omavolilise lülitamise tõttu võib keegi neist töömeestest saada surma!

Eesti Energia rikketelefon 1343, e-posti aadress [email protected] ja internetiaadressil www.energia.ee asuv rikketeadete edastamise aken töötlevad ja suunavad Eesti Energia klientide katkestuste teateid avariibrigaadidele.

Juhised mahakukkunud elektriliini märgates tegutsemiseks ja kõikvõimalik lisainformatsioon tormi tagajärgede kõrvaldamisest on kättesaadav Eesti Energia koduleheküljel aadressil www.energia.ee. Seal saab ka detailsemat infot piirkondlike katkestuste kohta.


Kaie Saar
Jaotusvõrgu kommunikatsioonijuht
Tel: 71 54 340
GSM: 51 77 185
e-post: [email protected]

Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]