Iseteenindus

Ka nädalavahetusel jätkus rikete kõrvaldamine elektrivõrgus

16.01.2005

Kõik keskpingerikked on praeguseks kõvaldatud Raplamaal, Pärnu linnas, Tartumaal, Põlvamaal, Jõgevamaal ja Saaremaal, ent piirkondades on siiski veel mitmeid madalpingerikkeid. Enamikes maakondades on keskpingeriketega paralleelselt asutud ka väiksemaid rikkeid likvideerima. Teadaolevate madalpingerikete arv on võrreldes eelmise nädalaga märgatavalt vähenenud, praeguseks on jäänud üle Eesti parandada veel umbes 1500 riket eelmise nädala rohkem kui kahetuhandest rikkekohast.

Kõik suuremad ja väiksemad tormijärgsed katkestused on Eesti Energia andmetel täielikult likvideeritud Järvamaal, Ida- ja Lääne-Virumaal, Tallinnas, Harjumaal ja Tartu linnas.

Elektrita alajaamade hulk väheneb jõudsalt ka tormist kõige enam laastatud piirkondades. Kui tormi järgselt oli Pärnumaal elektrita 1050 keskpinge alajaama, siis praeguseks on seal veel 56 pingeta alajaama ning nende viimaste rikete kõrvaldamisega tegeletakse aktiivselt.Viljandimaal on veel 53 pingeta keskpingealajaama algsest 890-st, Valgamaal 3, Võrumaal 7, Hiiumaal 1. Jaotusvõrgul on olemas ülevaade tormist tekitatud ja veel kõrvaldamata rikete asukohtadest ja iseloomust piirkondade kaupa.

Elektririkke kõrvaldamine on mitmel pool Eestis keeruline, kuna maa on rohke vee tõttu raske tehnikaga ligipääsemiseks liiga pehme. Keeruliselt ligipääsetavate rikete tõttu võib osadele klientidele üle Eesti elektrikatkestus kesta seni, kuni maa külmema ilmaga taheneb. Nädalavahetuseks on lubatud külma, mis võimaldab ehk maapinna külmudes rasketel masinatel katkistele liinidele lähemale pääseda.

Eesti Energia paneb kõigile südamele, et vaatamata sellele, et elektrikatkestus on mõnel pool kestnud juba pikka aega ja pealtnäha võib elukoha lähedal olev liin korras olla, on kategooriliselt keelatud selleks volitamata isikutel omaalgatuslikult teha lülitusi elektriühenduse taastamiseks alajaamades või liinidel. See on väga ohtlik lülitamise sooritajale ning enam tormist kannatada saanud piirkondades on liinidel praegu tööl üle tuhande elektriku, omavolilise lülitamise tõttu võib keegi neist töömeestest saada surma!

Eesti Energia rikketelefon 1343, e-posti aadress [email protected] ja internetiaadressil www.energia.ee asuv rikketeadete edastamise aken töötlevad ja suunavad Eesti Energia klientide katkestuste teateid avariibrigaadidele.

Juhised mahakukkunud elektriliini märgates tegutsemiseks ja kõikvõimalik lisainformatsioon tormi tagajärgede kõrvaldamisest on kättesaadav Eesti Energia koduleheküljel aadressil www.energia.ee. Seal saab ka detailsemat infot piirkondlike katkestuste kohta.

Kaie Saar
Jaotusvõrgu kommunikatsioonijuht
Tel: 71 54 340
GSM: 51 77 185
e-post: [email protected]

Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]