Iseteenindus

Reedese päevaga sai elektri tagasi taas üle saja alajaama

14.01.2005

Täna said kõik keskpingerikked lisaks Raplamaale, Järvamaale, Ida- ja Lääne-Virumaale, Tallinnale, Harjumaale, Pärnu linnale ja Tartumaale kõrvaldatud ka Põlvamaal, ent nendes ja teistes piirkondades üle Eesti on siiski veel palju madalpingerikkeid. Enamikes maakondades on keskpingeriketega paralleelselt asutud ka väiksemaid rikkeid likvideerima. Madalpingerikkeid on üle Eesti teadaolevalt ligikaudu 2000.

Elektrita alajaamade hulk väheneb jõudsalt ka tormist kõige enam laastatud piirkondades. Kui eile oli Pärnumaal elektrita veel paarsada alajaama, siis täna kella 16.00 seisuga on neid veel 92. Viljandimaal on veel 79 pingeta keskpingealajaama, Valgamaal 17, Võrumaal 13, Hiiumaal 4, Saaremaal ja Jõgevamaal 3. Jaotusvõrgul on olemas ülevaade tormist tekitatud ja veel kõrvaldamata rikete asukohtadest ja iseloomust piirkondade kaupa.

Rapla piirkonnas, kus suuremad rikked on juba korrastatud, jäävad täna siiski vooluta veel Vaguja Küla Jõekalda talu Vigalas ning Märjamaa vallas Haimre ja Kohatu külad, kuna ligi 1 meetri kõrgune vesi takistab purunenud juhtmeid ja rikutud seadmeid parandamast.
Aktiivse rikete likvideerimisega tegeleb endiselt maksimaalne arv brigaade.

Suur osa brigaade tegeleb saartel juba madalpingeriketega. Saaremaal on pingeta veel Majaka alajaam, Raapri alajaam, millelt saab toidet Mullutu küla Kaarma vaalas ning Eeriksaare alajaam, mis varustab elektriga samanimelist küla. Kõigil objektidel käivad praeguseni veel parandustööd.
Hiiumaal oleva ühe pingeta alajaama tõttu on elektrita valdavalt suvilad. Rikete likvideerimine on takistatud, kuna üleujutused raskendavad ligipääsu.

Elektririkke kõrvaldamine on mitmel pool Eestis keeruline, kuna maa on rohke vee tõttu raske tehnikaga ligipääsemiseks liiga pehme. Keeruliselt ligipääsetavate rikete tõttu võib osadele klientidele üle Eesti elektrikatkestus kesta seni, kuni maakülmema ilmaga taheneb. Nädalavahetuseks on lubatud külma, mis võimaldab ehk maapinna külmudes rasketel masinatel katkistele liinidele lähemale pääseda.

Eesti Energia paneb kõigile südamele, et vaatamata sellele, et elektrikatkestus on mõnel pool kestnud juba pikka aega ja pealtnäha võib elukoha lähedal olev liin korras olla, on kategooriliselt keelatud selleks volitamata isikutel omaalgatuslikult teha lülitusi elektriühenduse taastamiseks alajaamades või liinidel. See on väga ohtlik lülitamise sooritajale ning enam tormist kannatada saanud piirkondades on liinidel praegu tööl üle tuhande elektriku, omavolilise lülitamise tõttu võib keegi neist töömeestest saada surma!

Eesti Energia rikketelefon 1343, e-posti aadress [email protected] ja internetiaadressil www.energia.ee asuv rikketeadete edastamise aken töötlevad ja suunavad Eesti Energia klientide katkestuste teateid avariibrigaadidele.

Juhised mahakukkunud elektriliini märgates tegutsemiseks ja kõikvõimalik lisainformatsioon tormi tagajärgede kõrvaldamisest on kättesaadav Eesti Energia koduleheküljel aadressil www.energia.ee. Seal saab ka detailsemat infot piirkondlike katkestuste kohta.

Kaie Saar
Jaotusvõrgu kommunikatsioonijuht
Tel: 71 54 340
GSM: 51 77 185
e-post: [email protected]

Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]