Iseteenindus

Eesti Energia jätkab rikete kõrvaldamist, omavoliline elektriliinide pingestamine on ohtlik

14.01.2005

Eesti Energia paneb kõigile südamele - vaatamata sellele, et elektrikatkestus on mõnel pool kestnud juba pikka aega ja pealtnäha võib elukoha lähedal olev liin korras olla, on kategooriliselt keelatud selleks volitamata isikutel omaalgatuslikult teha lülitusi elektriühenduse taastamiseks alajaamades või liinidel. See on väga ohtlik lülitamise sooritajale. Enam tormist kannatada saanud piirkondades on liinidel praegu tööl üle tuhande elektriku, omavolilise lülitamise tõttu võib keegi neist töömeestest saada surma!

Ööl vastu pühapäeva puhkenud tormi tagajärgede tõttu algselt elektrita jäänud 5475-st alajaamast on praeguseks 95% pinge tagasi saanud, siiani on elektrita 156 alajaama Pärnumaal, 82 Viljandimaal, 19 Valgamaal, 16 Võrumaal, 4 Põlvamaal, 8 Saaremaal, 4 Hiiumaal ja 3 Jõgevamaal. Jaotusvõrgul on olemas ülevaade tormist tekitatud ja veel kõrvaldamata rikete asukohtadest ja iseloomust piirkondade kaupa.

Täielikult on suuremad rikked kõrvaldatud Raplamaal, Järvamaal, Ida- ja Lääne-Virumaal, Tallinnas, Harjumaal, Pärnu linnas ja Tartumaal, ent nendes ja teistes piirkondades üle Eesti on siiski veel palju madalpingerikkeid. Enamikes maakondades on keskpingeriketega paralleelselt asutud ka väiksemaid rikkeid likvideerima. Madalpingerikkeid on üle Eesti teadaolevalt ligikaudu 2000.

Elektririkke kõrvaldamine on mitmel pool Eestis keeruline, kuna maa on rohke vee tõttu raske tehnikaga ligipääsemiseks liiga pehme. Keeruliselt ligipääsetavate rikete tõttu võib osadele klientidele üle Eesti elektrikatkestus kesta seni, kuni maa külmema ilmaga taheneb. Nädalavahetuseks on lubatud külma, mis võimaldab ehk maapinna külmudes rasketel masinatel katkistele liinidele lähemale pääseda.

Eesti Energia rikketelefon 1343, e-posti aadress [email protected] ja internetiaadressil www.energia.ee asuv rikketeadete edastamise aken töötlevad ja suunavad Eesti Energia klientide katkestuste teateid avariibrigaadidele.

Juhised mahakukkunud elektriliini märgates tegutsemiseks ja kõikvõimalik lisainformatsioon tormi tagajärgede kõrvaldamise kohta on kättesaadav Eesti Energia koduleheküljel aadressil www.energia.ee. Seal saab vaadata ka fotosid tormikahjustuste kohta erinevates Eesti paikades.

Kaie Saar
Jaotusvõrgu kommunikatsioonijuht
Tel: 71 54 340
GSM: 51 77 185
e-post: [email protected]

Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]